Siirry sisältöön

Peda-forum uuden edessä

15.4.2016

Matti Lappalainen
matlap@utu.fi

E-PF-Peda-forumin toiminnot

 

Peda-forumin täytettyä 20 vuotta päättivät yliopistojen Peda-forum-yhteyshenkilöt jämäköittää verkoston toimintaa vastaamaan muuttuneen yliopistokentän vaatimuksia. Tätä varten laadittiin verkoston uudeksi toimintamalliksi suunnitelma, jonka kantavana ideana oli yliopistojen entistä parempi yhteistyö opetuksen kehittämisessä. Näin voitaisiin hyödyntää niukat resurssit tehokkaasti. Tavoite olisi edellyttänyt puolipäiväisen koordinaattorin palkkaamista. Yliopistot eivät nykytilanteessa kuitenkaan ole valmiita rahoittamaan esitystä.

Peda-forum-verkosto perustettiin vuonna 1994 vastaamaan silloisiin yliopisto-opetuksen kehittämisen haasteisiin ja tukemaan yliopistojen välistä yhteistyötä opetuksen kehittämisessä. Verkoston toiminnan rahoitus perustui opetusministeriön tukeen ja projektirahoitukseen. Vähitellen projektirahoitus pieneni. Viime vuosikymmenen lopulla uuden yliopistolain voimaantulon myötä siirryttiin käytäntöön, jonka mukaan yliopistot itse kustantavat omaa toimintaansa hyödyttävät yhteistyöverkostot. Oulun yliopisto tuki edelleen vuosina 2010–2013 Peda-forum-verkoston toimintaa rahoittamalla puolipäiväisen koordinaattorin tehtävän. Peda-forumin julkaisukanavan, Yliopistopedagogiikka-lehden, rahoitus sovittiin vuodesta 2010 alkaen jaettavaksi yliopistojen kesken niiden koon mukaisessa suhteessa. Verkoston historian eri vaiheita on käsitelty tarkemmin Yliopistopedagogiikka-lehdessä 1/2014 (Lappalainen, Ihonen, Karjalainen, & Maikkola, 2014).

Verkoston 20-vuotisseminaarissa yhteyshenkilöt päättivät käynnistää kehittämisprosessin, jonka tarkoituksena oli tehostaa toimintaa siten, että se tukisi entistä paremmin niin yksittäisten opettajien yliopistorajat ylittävää yhteistyötä kuin opetuksen kehittäjien yhteistä ideointiakin. Säännöllisissä 1–2 kertaa vuodessa järjestetyissä yhteyshenkilötapaamisissa oli huomattu se sinänsä itsestään selvä asia, että kaikissa yliopistoissa kehittämishaasteet olivat paljolti samanlaisia. Toiminnan systematisoinnilla voitaisiin nykyistä tehokkaammin hyödyntää pienen maan rajalliset resurssit.

Valmistelusta yliopistojen vastauksiin

Yhteyshenkilöiden joukosta nimetty pieni valmisteluryhmä laati ehdotuksen uudeksi toimintamalliksi. Ehdotus sisälsi myös useita konkreettisia esimerkkejä nykyistä tehokkaammasta toiminnasta. Suunnitelmaa käsiteltiin yhteyshenkilöiden yhteisissä kokouksissa, ja sitä esiteltiin useissa tilaisuuksissa Unifille, opetus- ja kulttuuriministeriölle, opintohallintopäälliköiden OHA-foorumille ja yliopistojen koulutuksesta vastaaville vararehtoreille. Tiivistettynä palaute verkoston nykyisestäkin toiminnasta oli kauttaaltaan kiittävää. Peda-forumin tunnetuimmat toimintamuodot, vuosittaiset Peda-forum-päivät ja Yliopistopedagogiikka-lehti, saivat paljon kiitosta, joskin lehden kehittämiseksi tuli prosessin aikana myös ehdotuksia.

Keväällä 2015 toimintasuunnitelman luonnos lähetettiin yliopistoihin kommenteille. Jo tällöin selvisi, että yliopistojen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, joka tuon jälkeen vielä synkkeni tuntuvasti, aika tällaiselle esitykselle oli hankala. Myös koko ideaa pidettiin arveluttavana: toisiko osa-aikainen koordinaattori jotain uutta toimintaan? Vaikka esityksen virallinen vastaanotto ennakoitiinkin kielteiseksi, yliopistoja pyydettiin kuitenkin helmikuussa 2016 ottamaan virallisesti kantaa esitykseen. Kuusi yliopistoa vastasi esitykseen. Kaikki vastaukset olivat kielteisiä. Vastaukset voidaan tiivistää erään yliopiston toteamukseen: ”Hyviä käytänteitä ja toimintatapoja voidaan yliopistojen kesken jakaa ilman koordinaattoriakin, mikäli tähän on aitoa tarvetta ja halua.”

Yhteisestä verkostosta strategisten liittoutumien yhteistyöhön

Pitkä valmisteluprosessi ei kuitenkaan mennyt hukkaan. Vaikka systemaattisempaan tavoitteiseen yhteistyöhön ei Peda-forum-verkostolla ilman koordinaattoria liene mahdollisuuksia, on laadituista suunnitelmista varmasti hyötyä pohdittaessa, mihin suuntaan verkostoa tulisi kehittää. Suunnitelmista on erityistä hyötyä tilanteessa, jossa useita pitkän linjan toimijoita on siirtynyt tai on siirtymässä yhtä aikaa verkoston toiminnasta syrjään. Tämä tarjoaa verkostolle myös hyvän tilaisuuden uusiutua.

Prosessin aikana Peda-forum on tiivistänyt yhteistyötään ammattikorkeakoulujen vastaavan verkoston, AMKPEDA-verstaan, kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimi tämän prosessin aktiivisena kätilönä. Jo aiemmin joitakin yksittäisiä ammattikorkeakoulujen opettajia on osallistunut Peda-forum-päiville. Verkostot eivät ole toistaiseksi järjestäneet yhteisiä päiviä, mutta jossain muodossa, esimerkiksi alueellisina, sellaisetkin voisivat ehkä olla mahdolliset.

Vaikka yliopistoilla ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia mittaviin opetuksen kehittämistä koskeviin investointeihin, tarjoavat ESR-hankerahoitukset merkittävän valtakunnallisen kehittämisvälineen. Tälläkin hetkellä on käynnissä muun muassa Tyyli-hanke, jossa kuusi yliopistoa järjestää koulutusta kaikkien yliopistojen opettajille ja opetuksen johtajille.

Verkoston 20-vuotisjuhla-artikkelin alaotsikkona oli Yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin? Yliopistokentällä on prosessin aikana tapahtunut enemmän kuin ehkä koskaan ennen näin lyhyen ajan sisällä, ja muutosten takia otsikko saattaa osoittautua kovinkin osuvaksi. Merkittävien taloudellisten leikkausten myötä yliopistojen välille on alkanut syntyä strategisia liittoumia, jotka ylittävät Tampere 3-hankkeessa myös ammattikorkeakorkeakoulun ja yliopiston rajan. Nämä uudet liittoutumat voivat toimia myös hyvin konkreettisina opetuksen kehittämisen areenoina, jolloin valtakunnallinen yhteistyö saattaa jäädä taka-alalle.

Peda-forumin puheenjohtaja Matti Lappalainen on johtava suunnittelija Turun yliopiston yliopistopedagogiikan yksikössä.

INTERNETSIVUT

Tyyli-hanke: https://tyylihanke.wordpress.com/

LÄHTEET

Lappalainen, M., Ihonen, M., Karjalainen, A., & Maikkola, M. (2014). Peda-forumin 20 vuotta – yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin? Yliopistopedagogiikka, 21 (1), 3–6. Luettu 5.4.2016, https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/13/peda-forumin-20-vuotta-yhteistyosta-yliopistojen-omiin-ympyroihin/.

PDF

No comments yet

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: