Siirry sisältöön

Julkaisuprosessi

Huomioithan, että esimerkki on suuntaa antava ja julkaisuprosessi on artikkelikohtaista; päivämäärät ja yksityiskohdat sovitaan aina toimituksen kanssa.

Esimerkki julkaisuprosessista

  • Julkaisuprosessi Yliopistopedagogiikka-lehdessä alkaa artikkelikäsikirjoituksen lähettämisellä lehdentoimitukseen: yliopistopedagogiikka@jyu.fi.
  • Lehden toimittaja välittää tiedon päätoimittajalle (ja vieraileville päätoimittajille). Päätoimittajat kommentoivat kaikki artikkelit.
  • Artikkeliehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden ilman erillisiä aikarajoja (poikkeuksena mahdolliset teemanumerot, joista tiedotetaan aina erikseen ja joilla on oma aikataulunsa).

Tieteelliset artikkelit ja vertaisarviointi (peer review, double blind)

Tieteelliset artikkelit menevät päätoimittajan päätöksellä toimitusneuvoston käsittelyyn. Toimitusneuvosto päättää kokouksissaan, lähetetäänkö artikkeli refereekierrokselle. Kokouksia on noin 4–6 vuodessa. Ainoastaan tieteelliset artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin.

Toimitusneuvosto ei käsittele artikkeleita 15.6.–15.8. välisenä aikana, eikä 15.12.–15.1. välisenä aikana.

 

Refereille annetaan noin yksi kuukausi (neljä viikkoa) aikaa antaa arvio artikkelista. Jokaisella artikkelilla on Yliopistopedagogiikka-lehdessä vähintään kaksi refereetä. Refereearviointi on anonyymia (ks. lisätietoja vertaisarvioinnista esim. Tiedekustantajien vertaisarviointiohjeista).

 

Kun refereiden arvioinnit palautuvat toimitukseen, ne välitetään nimettömänä kirjoittajille. Jos refereet puoltavat artikkelin julkaisua, kirjoittajille annetaan kaksi (2) kuukautta aikaa tehdä tarvittavat korjaukset ja muutokset palautteen mukaan.

 

Korjatun version arvioivat päätoimittaja sekä toimitusneuvosto, jotka päättävät toimitusneuvoston kokouksessa, hyväksytäänkö artikkeli korjatussa muodossa vai lähetetäänkö se uudelleen arviontikierrokselle. Uudelleen arviointiin annetaan aikaa noin yksi kuukausi (4 viikkoa). Palautteiden saapumisen jälkeen kirjoittajilla on jälleen kaksi kuukautta (8 viikkoa) aikaa korjata tekstiään.

 

Jos korjausten jälkeen artikkelin katsotaan olevan julkaistavissa, artikkeli julkaistaan verkossa noin 1–2 kuukauden kuluessa artikkelin lopullisen (kielenhuolletun) version saapumisesta. Vain suomenkielisiin artikkeleihin tehdään kielenhuolto lehden toimituksen puolesta ennen julkaisua (ruotsin- ja englanninkielisten artikkeleiden kielenhuolto on kirjoittajien vastuulla). Lehden toimittaja lähettää kielenhuolletun version kirjoittajille tarkistettavaksi ennen julkaisua.

 

Hyväksytty artikkeli julkaistaan yleensä osana lehden seuraavaa numeroa (poikkeuksena teemanumerot). Artikkeleita julkaistaan liukuvasti ennen kokonaisen numeron julkaisua. Kun lehti julkaistaan kokonaisuutena, artikkeliin tulee tieto lehden numerosta sekä sivunumerot, ja artikkeli on ladattavissa PDF-versiona lehden sivulta.

 

Lehden tavoiteilmestymisaika on kaksi kertaa vuodessa (toukokuu-kesäkuu sekä lokakuu-marraskuu).

 

Noudatamme APA-viittaustyyliä (American Psychological Association). Artikkelien pituudesta ja viittaustyylistä löydät ohjeita Yliopistopedagogiikka-lehden Kirjoittajan ohjeet -sivulta (ks. myös esim. Psykologia, 2018).

 

Vain tieteellisistä artikkeleista saa JUFO-pisteitä (ks. Julkaisufoorumi)

 

Muut kuin tieteelliset artikkelit

  •         Kehittäminen ja kokeilut -osio
  •         Kongressit ja uutiset -osio
  •         Keskustelua -osio

Päätoimittaja arvioi artikkelit, ja julkaisu tapahtuu päätoimittajan päätöksellä. Prosessi on nopeampi kuin tieteellisessä artikkelissa. Artikkelit arvioidaan siinä järjestyksessä, kun ne ovat saapuneet toimitukseen.

 

Lehden toimittaja välittää toimitukseen saapuneet artikkelit päätoimittajalle. Kun päätoimittaja on antanut kommentit sekä päätöksen julkaisemisesta, toimittaja välittää tiedon kirjoittajille.

 

HUOM! Muiden kuin tieteellisten artikkelien deadline syksyn 2019 lehteen on 15.8.2019.

 

Päätoimittaja pyrkii arvioimaan artikkelit noin 1–2 viikon kuluessa (pois lukien 15.6.–15.8., 15.12.–15.1.). Mahdollisiin korjauksiin annetaan aikaa neljä (4) viikkoa. Jos artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, se julkaistaan verkossa osana lehden seuraavaa numeroa (poikkeuksena teemanumerot). Artikkeleita julkaistaan liukuvasti ennen kokonaisen numeron julkaisua. Kun lehti julkaistaan kokonaisuutena, artikkeliin tulee sivunumerot ja artikkeli on ladattavissa PDF-versiona lehden sivulta.