Siirry sisältöön

Lehden esittely

Yliopistopedagogiikka-lehti on yliopisto-opetukseen ja -oppimiseen erikoistunut tieteellinen aikakausjulkaisu. Yliopistopedagogiikka on avoin verkkojulkaisu. Lehti ei peri kirjoittajamaksua julkaisemisesta.

Lehden tavoitteena on tehdä tunnetuksi monitieteistä yliopistopedagogista tutkimusta, kohottaa yliopistopedagogisen julkaisemisen tasoa ja antaa mahdollisuus yliopistopedagogiseen julkaisemiseen suomeksi. Lehden tarkoituksena on myös tukea opettajuutta ja edistää oppimista yliopistoympäristössä. Lehti toimii opettajien, tutkijoiden sekä opetuksen kehittäjien yhteisenä foorumina. Lehti julkaisee yliopistopedagogiikkaa tai sekä yliopistoa että muuta korkeakoulusektoria käsitteleviä artikkeleita. Kirjoituksia julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi. Englanniksi voidaan julkaista, mikäli ensimmäisen kirjoittajan äidinkieli ei ole suomi.

Yliopistopedagogiikka-lehti on ilmestynyt vuodesta 1994 kahdesti vuodessa. Syksyllä 2008 lehdessä ryhdyttiin julkaisemaan tieteellisiä artikkeleita, jotka ovat käyneet läpi vertaisarvioinnin. Lehti on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1, joten julkaistuista tieteellisistä artikkeleista saa jufo-pisteitä. Vuonna 2012 lehti otti käyttöön uuden nimen Yliopistopedagogiikka ja alkoi ilmestyä vain verkkojulkaisuna. Aiemmin lehden nimi oli Peda-forum – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu.

Lehden tieteellisten artikkelien hyväksymisprosentti on tällä hetkellä 24 prosenttia eli tarjotuista artikkeleista hieman alle neljännes julkaistaan.

Yliopistopedagogiikka-lehti

 • Julkaisee yliopistopedagogiikkaa tai sekä yliopistoja että muuta korkeakoulusektoria käsitteleviä kirjoituksia ja uutisia ajankohtaisesta tutkimuksesta, opetuskokeiluista, kokouksista, asiantuntijavierailuista ja kirjallisuudesta.
 • Välittää kuulumisia yliopistosta toiseen.
 • Avaa yliopistopedagogista keskustelua ja ylläpitää sitä.
 • Tiedottaa Yliopistopedagogiikan tutkimusseuran suunnitelmista ja toiminnoista sekä Pedaforum -Korkeakoulupedagogiikan päivistä.

Yhteystiedot

Sähköposti:
yliopistopedagogiikka@jyu.fi

Postiosoite:
Yliopistopedagogiikka-lehti
Koulutuksen tutkimuslaitos
Ruusupuisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Lehden osastot

 • Tieteellisiä artikkeleita (vertaisarvioitu)
 • Kehittäminen ja kokeilut
 • Keskustelua
 • Kirja-arviot
 • Kutsuesitelmät ja lektiot
 • Ajankohtaiset uutiset
  • Väitökset
  • Kongressit ja uutiset
  • Peda-forumin toiminnot
  • Peda-forum-päivät

Eri osastoihin tarkoitetuille käsikirjoituksille on omat kirjoitusohjeensa, jotka löytyvät sivulta Ohjeita kirjoittajalle.

TSV:n vertaisarviointitunnus

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on myöntänyt Yliopistopedagogiikalle vertaisarviointitunnuksen merkkinä siitä, että lehden tieteellisten artikkelien vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Tunnuksen haltijana TSV antaa käyttöoikeuden kaikille tiedekustantajille, jotka sitoutuvat noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Lisätietoa tunnuksesta ja sen käyttöehdoista Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkosivuilta: www.tsv.fi/tunnus

Open Access, rinnakkaistallentaminen, CC-lisenssi

Yliopistopedagogiikka on avoin verkkojulkaisu. Kaikki lehdessä julkaistava materiaali on avoimesti saatavilla verkosta välittömästi julkaisemisen jälkeen. Yliopistopedagogiikka-lehden julkaisut ovat CC BY 4.0 -lisenssin alaisia alkaen numerosta 3/2019. Vanhempien numeroiden jatkokäytön osalta tulee olla yhteydessä lehden toimitukseen yliopistopedagogiikka@jyu.fi.

CC BY -lisenssi edellyttää kaikelta jatkokäytöltä seuraavaa:

 • Tekijän alkuperäinen nimi on mainittava.
 • Artikkelin lisenssi (CC BY) on mainittava.
 • Artikkelin alkuperäinen julkaisupaikka (verkko-osoite) on aina mainittava.
 • Jos artikkelia on muunneltu, on tuotava esiin myös muuntelijan nimi ja selvästi osoitettava, mikä on alkuperäisen tekijän aikaansaamaa ja mikä on muuntelijan tekemistä.

Suosittelemme, että kirjoittajat rinnakkaistallentavat artikkelinsa oman kotiorganisaationsa julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallentamisessa suositellaan käytettäväksi julkaisijan viimeisintä versiota (verkossa julkaistu versio tai taitettu versio).

Numerosta 3/2019 alkaen myös rinnakkaistallenteet on lisensoitava CC BY 4.0 -lisenssillä. Tämä tarkoittaa, että tekijä antaa muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää hänen tekijänoikeuksiensa alaista teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita vain, jos he mainitsevat tekijän alkuperäisenä tekijänä eli viittaavat alkuperäiseen tekstiin asianmukaisella tavalla.

Artikkelien sisällyttäminen väitöskirjaan

Kirjoittaja voi sisällyttää Yliopistopedagogiikka-lehdessä julkaistun artikkelin osaksi väitöskirjaansa. Jos artikkelilla on useampi kirjoittaja, kirjoittaja huolehtii itse muiden kirjoittajien suostumuksesta julkaisuun. Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä lehden toimitukseen yliopistopedagogiikka@jyu.fi.

Yliopistopedagogiikassa julkaistavat artikkelit ovat CC BY 4.0 lisenssin alaisia numerosta 3/2019 alkaen. Edellytyksenä artikkelin uudelleen julkaisemiselle on asianmukainen viittaaminen alkuperäiseen julkaisuun. Viitteessä tulee ilmoittaa artikkelin verkko-osoite.

%d bloggaajaa tykkää tästä: