Siirry sisältöön

Toimitus

Toimitus

Sähköposti:

yliopistopedagogiikka@jyu.fi

Postiosoite:

Yliopistopedagogiikka-lehti
Koulutuksen tutkimuslaitos
Ruusupuisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

 

Toimitusneuvosto 2018 – 2020

Päätoimittaja

Anne Nevgi Anne Nevgi-2019

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö

PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)

00014 Helsingin yliopisto

Puhelin + 358 9 191 20627

anne.nevgi@helsinki.fi

Dosentti Anne Nevgi toimii yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE). Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa on kohdistunut yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymiseen, pedagogiseen johtamiseen yliopistokontekstissa, oppimisen itsesäätelyyn ja verkko-oppimiseen ja -opetukseen. Hänen uusin tutkimusintressinsä on kampusten opetus- ja oppimistilojen kehittäminen vastaamaan digitalisaation ja aktiivisen oppimisen tuomia muutoksia opetukseen ja opiskeluun.

 

Toimittaja ja toimitussihteeri

Anu KeinänenKeinanen_Anu

Koulutuksen tutkimuslaitos

PL 35 (Ruusupuisto)

40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin + 358 40 835 3976

yliopistopedagogiikka@jyu.fi

Anu Keinänen, HuK, työskentelee suunnittelijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa ja Avoimen tiedon keskuksessa. Hänen koulutustaustansa on etnologiassa ja journalistiikassa. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa viestinnän ja tutkimusavustajan tehtävissä. Yliopistopedagogiikka-lehden lisäksi hän toimittaa Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjaa.

 

Toimitusneuvoston jäsenet

Eetu-Pekka Heikkinen (puheenjohtaja) Heikkinen2019

Prosessimetallurgian tutkimusryhmä

PL 4300

90014 Oulun yliopisto

Puhelin +358 (0)2 9448 2559

eetu.heikkinen@oulu.fi

Eetu-Pekka Heikkinen, TkT, dosentti, toimii prosessimetallurgian yliopistonlehtorina Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja on lisäksi suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.

 

Päivi Kinnunen (varapuheenjohtaja)

Aalto-yliopisto

Kauppakorkeakoulu

PL 21210

00076 Aalto

Puhelin +358 50 436 4699

paivi.kinnunen@aalto.fi

Päivi Kinnunen, FT, dosentti, toimii Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun pedagogisena asiantuntijana. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu opetuksen ja opiskelun haasteisiin erityisesti insinöörialoilla. Hän on tutkinut mm. opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja minäpystyvyysuskomusten rakentumista sekä STEM-opetukseen liittyviä julkaisuja.

 

Pauliina Alenius Pauliina_Alenius2019

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Kalevantie 4

33014 Tampereen yliopisto

Puhelin +358 50 318 6993

pauliina.alenius@tuni.fi

Pauliina Alenius, FT, työskentelee yliopisto-opettajana kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Hän on osallistunut yliopistopedagogiseen koulutukseen liittyvään kehitysyhteistyöprojektiin (eTraining FinPal, 2017-2020) ja on mukana Korkeakoulutus muutoksessa -tutkimusryhmässä. Hän on tutkinut muun muassa ylirajaisia oppimistiloja ja kansainvälisiä koulutuksia sekä maahanmuuttajien oppimisprosesseja.

 

Johanna Annala Annala_Johanna.2019

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Åkerlundinkatu 5

33014 Tampereen yliopisto

Puhelin +358 40 190 4090

johanna.annala@tuni.fi

Johanna Annala, FT, dosentti, työskentelee yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu erityisesti opetussuunnitelmaan yhteisön sosiaalisena toimintana, tulkintoina ja prosesseina korkeakoulutuksen muutoksissa. Lisäksi hän on tutkinut muun muassa opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä, opintoihin kiinnittymistä sekä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ohjausta.

 

Sari Harmoinen Harmoinen.2019

Oulun yliopisto

Kasvatustieteiden tiedekunta

PL 2000

90014 Oulun yliopisto

puh: +358 50 598 3175

sari.harmoinen@oulu.fi

Sari Harmoinen, FT, toimii Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusdekaanina ja matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopistonlehtorina. Hän on aktiivinen opetuksen kehittäjä. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu opetuksen ja oppimisen vaikuttaviin tekijöihin. Hänellä on julkaisuja mm. erilaisista oppimisympäristöistä, opettajan toiminnan merkityksestä sekä arvioinnista.

 

Juha Himanka Juha Himanka-2019

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lapin yliopisto

96300 Rovaniemi

Puhelin +358 40 484 4288

juha.himanka@ulapland.fi

Juha Himanka toimii filosofian yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa. Hän on teoreettisen filosofian dosentti ja tutkii erityisesti yliopisto-opetuksen historiaa ja filosofiaa.

 

Laura Hirsto Laura Hirsto.2019

Filosofinen tiedekunta

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Itä-Suomen yliopisto

Savonlinnan kampus

Kuninkaankartanonkatu 5-7

PL 86

57101 Savonlinna

Puhelin + 358 50 3804674

laura.hirsto@helsinki.fi, laura.hirsto@uef.fi

Laura Hirsto, KT, dosentti, toimii kasvatustieteen professorina (ma.) filosofisessa tiedekunnassa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Hän on toiminut pitkään yliopistopedagogisena yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa on kohdistunut kontekstuaaliseen tutkimusperustaiseen opetuksen kehittämiseen ja yliopisto-opiskelijoiden kontekstuaalisiin oppimis- ja motivationaalisiin prosesseihin erityisesti teologisella alalla. Hän on myös tutkinut yliopisto-opettajien prosessimaista pedagogista koulutusta sekä opettajaksi kasvamista. Hän on kasvatuspsykologian dosentti Helsingin yliopistossa.

 

Valtteri Kaartemo Valtteri Kaartemo-2019

Turun kauppakorkeakoulu

20014 Turun yliopisto

Puhelin +358 44 517 1183

valtteri.kaartemo@utu.fi

Valtteri Kaartemo, KTT, toimii kansainvälisen liiketoiminnan tutkijatohtorina Turun yliopistossa. Hän on suorittanut yliopistopedagogiikan opinnot ja on toiminut aktiivisesti opetuksen kehittämisen työryhmissä (mm. opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä sekä yliopistopedagogiikan ohjausryhmä).

 

Terhi Skaniakos Terhi_skaniakos.2019

Erikoisasiantuntija, Koulutuspalvelut

40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin +358 40 805 3374

terhi.skaniakos@jyu.fi

Terhi Skaniakos, FT, työskentelee koulutuksen kehittämisen, erityisesti opetuksen ja ohjauksen parissa. Hänen ydinosaamisensa liittyy aikuisten oppimisprosessien ja ryhmäprosessien ohjaukseen sekä ohjauksen kehittämiseen. Skaniakoksen tutkimustoiminta kohdistuu mm. vertaisuuteen ja opettajien pedagogiseen kehittymiseen.

 

Jaana Suviniitty JaanaSuviniitty2019

Aalto-yliopisto, Design Factory

PL 17700

00076 AALTO

Puhelin +358 50 384 1700

jaana.suviniitty@aalto.fi

Jaana Suviniitty, FT, Draamapedagogi, toimii Aalto-yliopiston Design Factoryn pedagogisena asiantuntijana sekä tutkijatohtorina Insinööritieteiden Korkeakoulussa Erasmus+ projektissa, jonka fokuksena on STEM-alojen houkuttavuus nuorison keskuudessa. Hänen aiempi English as a Lingua Franca (ELF) -tutkimuksensa on kielitieteen alalta kohdistuen lähinnä englantiin opetuskielenä sekä englannin ymmärrettävyyteen opetustilanteissa.

 

Auli Toom auli-toom-2019

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)

00014 Helsingin yliopisto

Puhelin +358 50 415 4852

auli.toom@helsinki.fi

Auli Toom, FT, yliopistopedagogiikan professori, työskentelee Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) johtajana. Hän on Tarton yliopiston vieraileva professori. Toom on Helsingin yliopiston PsyCo (Psychology, Learning and Communication) -tohtoriohjelman johtaja. Hän toimii myös Suomen kasvatustieteellisen seuran varapuheenjohtajana. Toomin tutkimus kohdistuu opettajan pedagogiseen tietämiseen, toimijuuteen ja opettajankoulutukseen sekä oppineisuuteen yliopisto-opetuksessa. Hän tutkii opiskelijoiden tietotyötaitojen oppimista sekä niitä tukevaa pedagogiikkaa yliopisto- ja lukio-opetuksen konteksteissa.

 

Ritva Tuunila Tuunila_Ritva-2019

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

School of Engineering Science

PL 20

53851 Lappeenranta

Puhelin +358 40 529 6855

ritva.tuunila@lut.fi

Ritva Tuunila, TkT, toimii tutkijaopettajana Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Engineering Science -yksikössä. Hän on suorittanut yliopistopedagogiikan opinnot sekä osallistunut useisiin opetuksen kehittämishankkeisiin sekä kemiantekniikan koulutusohjelmien akkreditointiprosessiin. Hän on julkaissut useita opetuksen kehittämiseen ja oppimisen arviointiin liittyviä artikkeleita.