Siirry sisältöön

Toimitus

Toimitus

Sähköposti:

yliopistopedagogiikka@jyu.fi

Postiosoite:

Yliopistopedagogiikka-lehti
Koulutuksen tutkimuslaitos
Ruusupuisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Toimitusneuvosto 2020

Vastaava päätoimittaja

Anne Nevgi Anne Nevgi-2019

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin + 358 9 191 20627
anne.nevgi@helsinki.fi

Dosentti Anne Nevgi toimii yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE). Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa on kohdistunut yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymiseen, pedagogiseen johtamiseen yliopistokontekstissa, oppimisen itsesäätelyyn ja verkko-oppimiseen ja -opetukseen. Hänen uusin tutkimusintressinsä on kampusten opetus- ja oppimistilojen kehittäminen vastaamaan digitalisaation ja aktiivisen oppimisen tuomia muutoksia opetukseen ja opiskeluun.

 

Päätoimittaja

Laura Hirsto Laura Hirsto.2019

Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun kampus
PL 111 (Yliopistokatu 2)
80100 Joensuu

Puhelin + 358 50 3804674
laura.hirsto@uef.fi, laura.hirsto@helsinki.fi

Laura Hirsto, KT, on kasvatustieteen professori Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Hän on toiminut pitkään yliopistopedagogisena yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa on kohdistunut kontekstuaaliseen tutkimusperustaiseen opetuksen kehittämiseen ja yliopisto-opiskelijoiden kontekstuaalisiin oppimis- ja motivationaalisiin prosesseihin erityisesti teologisella alalla. Hän on myös tutkinut yliopisto-opettajien prosessimaista pedagogista koulutusta sekä opettajaksi kasvamista ja erilaisia oppimisympäristöjä. Hän on kasvatuspsykologian dosentti Helsingin yliopistossa.

 

Toimittaja ja toimitussihteeri

Anu KeinänenKeinanen_Anu

Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin + 358 40 835 3976
yliopistopedagogiikka@jyu.fi

Anu Keinänen, HuK, työskentelee suunnittelijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa ja Avoimen tiedon keskuksessa. Hänen koulutustaustansa on etnologiassa ja journalistiikassa. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa viestinnän ja tutkimusavustajan tehtävissä. Yliopistopedagogiikka-lehden lisäksi hän toimittaa Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjaa.

 

Toimitusneuvoston jäsenet

Päivi Kinnunen (puheenjohtaja) Kinnunen_Paivi

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin +358 50 570 8509
paivi.kinnunen@helsinki.fi

Päivi Kinnunen, FT, dosentti, toimii yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE). Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu opetuksen ja opiskelun haasteisiin erityisesti insinöörialoilla. Hän on tutkinut mm. opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja minäpystyvyysuskomusten rakentumista sekä STEM-opetukseen liittyviä julkaisuja.

 

Sari Harmoinen (varapuheenjohtaja) Harmoinen.2019

Oulun yliopisto
Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 2000
90014 Oulun yliopisto

Puhelin +358 50 598 3175
sari.harmoinen@oulu.fi

Sari Harmoinen, FT, toimii Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusdekaanina ja matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopistonlehtorina. Hän on aktiivinen opetuksen kehittäjä. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu opetuksen ja oppimisen vaikuttaviin tekijöihin. Hänellä on julkaisuja mm. erilaisista oppimisympäristöistä, opettajan toiminnan merkityksestä sekä arvioinnista.

 

Pauliina Alenius Pauliina_Alenius2019

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto

Puhelin +358 50 318 6993
pauliina.alenius@tuni.fi

Pauliina Alenius, FT, työskentelee yliopisto-opettajana kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Hän on osallistunut yliopistopedagogiseen koulutukseen liittyvään kehitysyhteistyöprojektiin (eTraining FinPal, 2017-2020) ja on mukana Korkeakoulutus muutoksessa -tutkimusryhmässä. Hän on tutkinut muun muassa ylirajaisia oppimistiloja ja kansainvälisiä koulutuksia sekä maahanmuuttajien oppimisprosesseja.

 

Johanna Annala Annala_Johanna.2019

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Åkerlundinkatu 5
33014 Tampereen yliopisto

Puhelin +358 40 190 4090
johanna.annala@tuni.fi

Johanna Annala, FT, dosentti, työskentelee yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu erityisesti opetussuunnitelmaan yhteisön sosiaalisena toimintana, tulkintoina ja prosesseina korkeakoulutuksen muutoksissa. Lisäksi hän on tutkinut muun muassa opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä, opintoihin kiinnittymistä sekä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ohjausta.

 

Eetu-Pekka Heikkinen Heikkinen2019

Prosessimetallurgian tutkimusryhmä
PL 4300
90014 Oulun yliopisto

Puhelin +358 (0)2 9448 2559
eetu.heikkinen@oulu.fi

Eetu-Pekka Heikkinen, TkT, dosentti, toimii prosessimetallurgian yliopistonlehtorina Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja on lisäksi suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.

 

Juha Himanka Juha Himanka-2019

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
96300 Rovaniemi

Puhelin +358 40 484 4288
juha.himanka@ulapland.fi

Juha Himanka toimii filosofian yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa. Hän on teoreettisen filosofian dosentti ja tutkii erityisesti yliopisto-opetuksen historiaa ja filosofiaa.

 

Valtteri Kaartemo Valtteri Kaartemo-2019

Turun kauppakorkeakoulu
20014 Turun yliopisto

Puhelin +358 44 517 1183
valtteri.kaartemo@utu.fi

Valtteri Kaartemo, KTT, toimii kansainvälisen liiketoiminnan tutkijatohtorina Turun yliopistossa. Hän on suorittanut yliopistopedagogiikan opinnot ja on toiminut aktiivisesti opetuksen kehittämisen työryhmissä (mm. opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä sekä yliopistopedagogiikan ohjausryhmä).

 

Kirsti Keltikangas Keltikangas_Kirsti

Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu
PL 15500
00076 AALTO

Puhelin +358 50 408 5288
kirsti.keltikangas@aalto.fi

Kirsti Keltikangas, FT, toimii Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulussa pedagogisena asiantuntijana. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu opetuksen ja opiskelun haasteisiin erityisesti insinöörialoilla. Hän on tutkinut mm. valmistuneiden diplomi-insinöörien asiantuntijuuskäsityksiä ja työelämätaitojen integroimista tekniikan alan opetukseen ja opetusohjelmiin ja tehnyt erilaisia opetuksen kehittämishankkeita (mm. ESR Tyyli-hanke Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin).

 

Terhi Skaniakos Terhi_skaniakos.2019

Erikoisasiantuntija, Koulutuspalvelut
40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin +358 40 805 3374
terhi.skaniakos@jyu.fi

Terhi Skaniakos, FT, työskentelee koulutuksen kehittämisen, erityisesti opetuksen ja ohjauksen parissa. Hänen ydinosaamisensa liittyy aikuisten oppimisprosessien ja ryhmäprosessien ohjaukseen sekä ohjauksen kehittämiseen. Skaniakoksen tutkimustoiminta kohdistuu mm. vertaisuuteen ja opettajien pedagogiseen kehittymiseen.

 

Jaana Suviniitty JaanaSuviniitty2019

Aalto-yliopisto, Design Factory
PL 17700
00076 AALTO

Puhelin +358 50 384 1700
jaana.suviniitty@aalto.fi

Jaana Suviniitty, FT, Draamapedagogi, toimii Aalto-yliopiston Design Factoryn pedagogisena asiantuntijana sekä tutkijatohtorina Insinööritieteiden Korkeakoulussa Erasmus+ projektissa, jonka fokuksena on STEM-alojen houkuttavuus nuorison keskuudessa. Hänen aiempi English as a Lingua Franca (ELF) -tutkimuksensa on kielitieteen alalta kohdistuen lähinnä englantiin opetuskielenä sekä englannin ymmärrettävyyteen opetustilanteissa.

 

Auli Toom auli-toom-2019

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin +358 50 415 4852
auli.toom@helsinki.fi

Auli Toom, FT, yliopistopedagogiikan professori, työskentelee Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) johtajana. Hän on Tarton yliopiston vieraileva professori. Toom on Helsingin yliopiston PsyCo (Psychology, Learning and Communication) -tohtoriohjelman johtaja. Hän toimii myös Suomen kasvatustieteellisen seuran varapuheenjohtajana. Toomin tutkimus kohdistuu opettajan pedagogiseen tietämiseen, toimijuuteen ja opettajankoulutukseen sekä oppineisuuteen yliopisto-opetuksessa. Hän tutkii opiskelijoiden tietotyötaitojen oppimista sekä niitä tukevaa pedagogiikkaa yliopisto- ja lukio-opetuksen konteksteissa.

 

Ritva Tuunila Tuunila_Ritva-2019

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
School of Engineering Science
PL 20
53851 Lappeenranta

Puhelin +358 40 529 6855
ritva.tuunila@lut.fi

Ritva Tuunila, TkT, toimii tutkijaopettajana Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Engineering Science -yksikössä. Hän on suorittanut yliopistopedagogiikan opinnot sekä osallistunut useisiin opetuksen kehittämishankkeisiin sekä kemiantekniikan koulutusohjelmien akkreditointiprosessiin. Hän on julkaissut useita opetuksen kehittämiseen ja oppimisen arviointiin liittyviä artikkeleita.