Siirry sisältöön

Ohjeita kirjoittajalle

Toimitus ottaa mielellään vastaan kirjoituksia Yliopistopedagogiikka-lehteen. Tieteellisten artikkelien lisäksi toivotaan opetuskokeilukirjoituksia, kirja-arvioita ja keskustelunavauksia.

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostoina toimittajalle osoitteeseen yliopistopedagogiikka@jyu.fi. Lisätietoja saa toimittajalta samasta osoitteesta.

Tieteellisten artikkelien käsikirjoituksia tuleviin lehtiin voi lähettää joustavalla aikataululla, ja toimitusneuvosto käsittelee niitä kokouksissaan. Kokouksia on noin 4-6 vuodessa (lue lisää julkaisuprosessista). Ainoastaan tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Lehti on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1, joten julkaistuista tieteellisistä artikkeleista saa Jufo-pisteitä.

HUOM! Muiden kuin tieteellisten artikkelien deadline syksyn 2019 lehteen on 15.8.2019.

 

Ennen käsikirjoituksen lähettämistä pyydämme tutustumaan lehden eri osastojen kirjoitusohjeisiin. Lehdessä julkaistaan kirjoituksia seuraavilla osastoilla:

  • Tieteellisiä artikkeleita
  • Kehittäminen ja kokeilut
  • Keskustelua
  • Kirja-arviointeja
  • Kutsuesitelmät ja lektiot
  • Väitökset
  • Kongressit ja uutiset
  • Peda-forumin toiminnot
  • Peda-forum-päivät

 

Ohjeita kirjoittajalle

Tekstien pituus: Yhden sivun jutun enimmäispituus on 3 500–3 800 merkkiä välilyönteineen. Kahden sivun jutun käsikirjoitus on pisimmillään 7 700–8 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkelin maksimipituus on 11 500–12 000 merkkiä välilyönteineen ilman lähdeluetteloa, mikä on lehdessä taitettuna kolmen sivun juttu. Tieteellisten artikkelien pituus on 30 000–50 000 merkkiä (välilyönteineen) ilman lähdeluetteloa. Tätä pidempiä kirjoituksia ei pääsääntöisesti julkaista.

HUOMIO! Päivitämme kirjoittajan ohjeita parhaillaan. Ajantasaisia ohjeita lähdeviitteiden muodosta löytyy Psykologia-lehden sivuilta sekä uusimmasta APA-manuaalista (APA Style, APA Style Blog). Uudet kirjoitusohjeet päivitetään lehden sivulle kesän 2019 aikana.

 

Tieteellisiä artikkeleita -osaston kirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin eli niin sanotun kaksoissokkoarvioinnin. Tieteelliset artikkelit voivat olla empiirisiä, teoreettisia tai katsausartikkeleita. Tieteelliset artikkelit lähetetään toimitukselle anonymisoituina.

Kehittäminen ja kokeilut -osastossa julkaistaan kirjoituksia opetuksen ja oppimisen kehittämisestä ja kokeiluista. Eri tieteenalojen opettajat ja koulutuksen kehittäjät kertovat osastolla yliopisto-opetukseen liittyvistä kokemuksistaan.

Keskustelua-osastossa julkaistaan perusteltuja puheenvuoroja ja keskustelunavauksia kiinnostavista ja ajankohtaisista yliopistopedagogisista teemoista.

Kirja-arviointeja -osastossa esitellään ajankohtaisia yliopistopedagogiikkaan tai yliopisto-opetuksen kehittämiseen liittyviä teoksia. Osastolla voi arvioida esimerkiksi väitöskirjan, kokoelmateoksen, tutkimusraportin tai pro gradu -tutkielman.

 

Linkit väitöskirjoihin ja pro gradu -tutkielmiin 

Lehdessä julkaistaan linkkejä yliopistopedagogisiin väitöskirjoihin (ilman aikarajaa) ja pro gradu -tutkielmiin (vuodesta 2010 alkaen valmistuneisiin). Tietoja ja linkkejä yliopistopedagogiikan alan opinnäytetöistä voi lähettää toimittajalle osoitteeseen yliopistopedagogiikka@jyu.fi.