Skip to content

Ohjeita kirjoittajalle

Toimitus ottaa mielellään vastaan kirjoituksia Yliopistopedagogiikka-lehteen. Tieteellisten artikkelien lisäksi toivotaan opetuskokeilukirjoituksia, kirja-arvioita ja keskustelunavauksia. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostoina toimittajalle osoitteeseen yliopistopedagogiikka(at)jyu.fi. Lisätietoja saa toimittajalta (tiina.jakobsson(at)jyu.fi tai 040 805 4256).

Lue tästä teemanumeron ”Työelämäyhteistyö korkeakoulutuksessa” kirjoittajakutsu. Teemanumero lehdessä 2/2018.

Syksyn 2017 numero julkaistaan marraskuussa. Syksyn numeron muiden kuin tieteellisten artikkelien tekstit tulee lähettää pe 22.9.2017 mennessä. Kevään 2018 numeroon tarkoitetut tieteellisten artikkelien käsikirjoitukset tulee lähettää ma 4.9.2017 mennessä. Lehti on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1, joten julkaistuista tieteellisistä artikkeleista saa jufo-pisteitä. Muita artikkeleita kevään numeroon voi lähettää tämän päivämäärän jälkeenkin.

Ennen käsikirjoituksen lähettämistä pyydämme tutustumaan lehden eri osastojen kirjoitusohjeisiin. Lehdessä julkaistaan kirjoituksia seuraavilla osastoilla:

  • Tieteellisiä artikkeleita
  • Kehittäminen ja kokeilut
  • Keskustelua
  • Peda-forumin toiminnot
  • Peda-forum-päivät
  • Kongressit ja uutiset
  • Kirja-arviointeja
  • Kutsuesitelmät ja lektiot

Tekstien pituus: Yhden sivun jutun enimmäispituus on 3 500–3 800 merkkiä välilyönteineen. Kahden sivun jutun käsikirjoitus on pisimmillään 7 700–8 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkelin maksimipituus on 11 500–12 000 merkkiä välilyönteineen ilman lähdeluetteloa, mikä on lehdessä taitettuna kolmen sivun juttu. Tieteellisten artikkelien pituus on 30 000–50 000 merkkiä (välilyönteineen) ilman lähdeluetteloa. Tätä pidempiä kirjoituksia ei pääsääntöisesti julkaista.

Lisäksi lehdessä julkaistaan linkkejä yliopistopedagogisiin väitöskirjoihin (ilman aikarajaa) ja pro gradu -tutkielmiin (vuodesta 2010 alkaen valmistuneisiin). Tietoja ja linkkejä yliopistopedagogiikan alan opinnäytetöistä voi lähettää toimittajalle osoitteeseen yliopistopedagogiikka(at)jyu.fi.

Tieteellisiä artikkeleita -osaston kirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin eli niin sanotun kaksoissokkoarvioinnin. Tieteelliset artikkelit voivat olla empiirisiä, teoreettisia tai katsausartikkeleita. Tieteelliset artikkelit lähetetään toimitukselle anonymisoituina.

Kehittäminen ja kokeilut -osastossa julkaistaan kirjoituksia opetuksen ja oppimisen kehittämisestä ja kokeiluista. Eri tieteenalojen opettajat ja koulutuksen kehittäjät kertovat osastolla yliopisto-opetukseen liittyvistä kokemuksistaan.

Keskustelua-osastossa julkaistaan perusteltuja puheenvuoroja ja keskustelunavauksia kiinnostavista ja ajankohtaisista yliopistopedagogisista teemoista.

Kirja-arviointeja -osastossa esitellään ajankohtaisia yliopistopedagogiikkaan tai yliopisto-opetuksen kehittämiseen liittyviä teoksia. Osastolla voi arvioida esimerkiksi väitöskirjan, kokoelmateoksen, tutkimusraportin tai pro gradu -tutkielman.