Siirry sisältöön

Universitetspedagogik vid Svenska handelshögskolan

13.5.2014

Stadigh & Lindroos kirj kuvat

Elina Stadigh & Kicka Lindroos

Yliopistopedagogiset koulutukset

Svenska handelshögskolan (Hanken)erbjuder universitetspedagogik till sin personal i samarbete med Helsingfors universitet och med vetenskapsbiblioteket Tritonia. Hankens lärare har också möjlighet att delta i internationella program och kurser, som erbjudits till exempel i Paris och Slovenien. I de olika kurserna deltar 4–6 lärare per år.

Historia

I slutet av 1990-talet påbörjade Hanken samarbetet med Helsingfors universitet inom universitetspedagogiken. De första lärarna och forskarna deltog i HU:s universitetspedagogik-kurser 1999. Sedan dess har drygt 50 av den undervisande och forskande personalen deltagit i olika pedagogiska kurser vid HU.

I Vasa har Hankens lärare haft möjlighet att delta i vetenskapsbibliotek Tritonias kurser.

Till det internationella programmet International Teachers’ Programme skickar Hanken 1–2 lärare och professorer per år. Sedan 2001 har 25 personer deltagit i programmet.

Från 2013 har Hankens lärare möjlighet att delta i CEEMANs: International Management Teachers Academy – en tvåveckors kurs. Första Hankenläraren deltog ifjol.

Inom ramen för SvIKT, svenskspråkigt IKT-samarbete inom Helsingforsalliansen, har Hanken tillsammans med Helsingfors universitet och Arcada ordnat utbildning i nätpedagogik: Pedagogisk planering av nätbaserade kurser. Ca 10 personer har deltagit från Hanken.

Över hälften av lärarna och forskarna har deltagit i någon eller några av ovan nämnda pedagogiska utbildningar.

Vem kan studera universitetspedagogik

Alla som är anställda vid Hanken kan delta i universitetspedagogik-kurserna. Undantagsvis kan en långvarig timlärare också få rätt att delta.

Studier och studieplan

 • Universitetspedagogik, 60 studiepoäng: Grundstudier 25 sp, ämnesstudier 18 sp, praktik 10 sp, forskning 7 sp.
 • Learning in Networks 1–4 är en expertutbildning i nätpedagogik i fyra steg som ordnas av Tritonias EduLab. Den ger högskolelärarna tekniska och pedagogiska färdigheter för att använda webben i undervisning. Hela utbildningsprogrammet omfattar 25 sp och består av fyra olika helheter: Introduktion till i Undervisning, 5 sp, Verktyg för nätbaserad undervisning, 5 sp + 5 sp, Utvecklingsprojekt i nätbaserad undervisning, 5 sp.
 • IMTA, International Management Teachers Academy, CEEMANs innehåll: Improving educational methods, teaching philosophy, strategy, educational tools, learning materials, research methodologies and skills.
 • SvIKTs ”Pedagogisk planering av nätbaserade kurser” motsvarar 3 sp och förutsätter någon kurs i pedagogik före det.
 • ITP, International Teachers´ Program (figure 1):
 1. Identifying, understanding and applying the appropriate techno-pedagogical variables to the teaching situation:
  identifying the type of learning required, creating appropriate pedagogical scenarios, choosing energizing educational methods, using pertinent assessment procedures, etc.
 2. Understanding and assessing the psychological, psychosocial and communicational variables appropriate to the parties involved:
  the level of the learners at the outset, the process of interaction between educator and learners, group dynamics amongst the learners, etc.
 3. Mastering the socio-pedagogical variable:
  the cultural and institutional context of the teaching process, such as the nature of the institution, the group size, the level of knowledge of the learners and their motivations, the type of program or lesson, etc.

Stadigh & Lindroos kuvio 1

Figur 1. The four educational aims of the ITP program

 

Studiernas tidtabell,
omfattning och deltagarantal

Helsingfors universitets kurser börjar vanligtvis två gånger per år från olika nivåer. Per år deltar 4–5 lärare från Hanken. Tritonia ordnar kurser varje år och 1–2 lärare deltar.

IMTA/CEEMAN ordnar varje sommar en två veckors kurs. Hanken skickar en lärare till kursen varje år.

SvIKT ordnar ungefär vartannat år kursen i nätpedagogik, senast inriktad på MOOCs. Hanken har haft sex platser på kursen av totalt 24.

ITP programmet inleds i oktober varje år med distansstudier och pågår till juli följande kalenderår. I programmet ingår två moduler närstudier i januari och juni. Båda modulernas omfattning är en vecka. Mellan modulerna ingår distansstudier. Hanken har skickat en till två lärare per år.

Vem ordnar studier, resurser, personal

Helsingfors universitets beteendevetenskapliga fakultet ordnar kurserna i universitetspedagogik. Vetenskapsbibliotek Tritonia ordnar kurser i nätpedagogik.

SvIKT – samarbetet inom svenskspråkig IKT inom Helsingforsalliansen, har stått som arrangör för nätpedagogik kursen. SviKT består av de enheter och personer inom högskolorna som jobbar med att stöda lärarna med undervisningsteknologi praktiskt och pedagogiskt.

IMTA/CEEMAN (grundad 1993) är en förening ”International Association for Management Development in Dynamic Societies”, som ordnar kursen i Bled, Slovenien. Två personer leder och organiserar kursen, sex professorer föreläser.

ITP organiseras av International Schools of Business Management (ISBM); en grupp bestående av tolv handelshögskolor från alla kontinenter grundad för 30 år sedan. De senaste tre åren har kursen ordnats i HEC, Paris. I programgruppen ingår fyra personer: två professorer och två administratörer.

Praktik

I universitetspedagogik ingår praktik, men ingen från Hanken har deltagit.

Annat

Hösten 2013 började Hanken ett alumni nätverk med alla dem som hade deltagit i ITP-programmet.

Då Hanken köper all pedagogik-utbildning, har det under åren betytt en betydlig satsning både i form av arbetstid och av kostnader. Det har varit ett sätt att utveckla undervisningen och visa att arbetsgivaren värdesätter kunskap och färdigheter inom undervisning. Deltagarna i de olika programmen och kurserna har varit från alla nivåer inom karriärstrukturen och inte begränsats endast till lärarna.

Forskning och utmaningar
inom universitetspedagogik

Hanken har inte forskning inom universitetspedagogik.

När en stor andel av lärarna har deltagit i kurserna, kan det i fortsättningen bli en utmaning att hitta nya deltagare. Att upprätthålla sina pedagogiska kunskaper har varit en fråga som diskuterats. Intresset bland lärarna har ändå hittills varit stort.

Elina Stadigh arbetar som personalchef och Kicka Lindroos som IKT-koordinator vid Svenska handelshögskolan.

WEBBSIDOR

http://www.hec.edu/itp/itp.php

http://www.ceeman.org/programs-events/network-events/imta-2014

PDF

No comments yet

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: