Siirry sisältöön

Yliopistopedagogiset opinnot Jyväskylän yliopistossa

13.5.2014

Kaisa Kiuttu

Yliopistopedagogiset koulutukset

Jyväskylän yliopisto järjestää yliopistopedagogisia opintoja henkilöstökoulutuksena. Yliopistopedagogisia opintoja voi Jyväskylän yliopistossa suorittaa 60 opintopistettä. Perusopinnot ovat laajuudeltaan 25 opintopistettä ja koostuvat kahdesta moduulista: Yliopistopedagogiikka I :stä ja II:sta. Aineopinnot ovat laajuudeltaan 35 opintopistettä, ja ne muodostuvat aikuiskouluttajan pedagogisista aineopinnoista. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa opetushenkilökunnan valmiuksia toimia opettajana ja tukea heitä työssään. Samalla pyritään myös kehittämään yliopistossa annettavaa opetusta. Opintoja on tarjottu Jyväskylän yliopistossa 10 vuotta.

Ketkä voivat opiskella yliopistopedagogiikkaa?

Ylipistopedagogisia opintoja edellytetään professorin, yliopistonlehtorin, yliopistotutkijan ja yliopistonopettajan tehtävään otettavalta henkilöltä. Opintoihin voivat osallistua myös tohtorikoulutettavat, jos avoimia paikkoja jää.

Opetustehtävään valittavan tulee suorittaa 10 opintopistettä yliopistopedagogisia tai niihin rinnastettavia opintoja kahden vuoden kuluessa siitä, kun hänet valitaan tehtävään. Opintoja vaaditaan, jos työsuhde on voimassa vähintään viisi vuotta tai toistaiseksi. Työsuunnitelmaan varataan aikaa opiskella opinnot.

Yliopistopedagogiikan opinnot voi korvata muussa yliopistossa suoritetuilla yliopistopedagogisilla opinnoilla. Jos henkilöllä on muu opettajan kelpoisuus, opintoja ei myöskään tarvitse suorittaa. Pelkkä työkokemus opettajana ei kuitenkaan riitä korvaamaan opintoja.

Opetussuunnitelman runko

Yliopistopedagogiikan opintoja voi Jyväskylän yliopistossa suorittaa 60 opintopistettä, joista 25 opintopistettä muodostuvat yliopistopedagogiikan perusopinnoista ja 35 opintopistettä aikuiskouluttajan pedagogisista aineopinnoista.

Yliopistopedagogiikan perusopinnot koostuvat kahdesta moduulista: Yliopistopedagogiikka I, joka on laajuudeltaan 10 opintopistettä, ja Yliopistopedagogiikka II, joka on laajuudeltaan 15 opintopistettä.

Yliopistopedagogiikka I, 10 op

 

  • YPPP110 Yliopisto-opetuksen ja -oppimisen teoreettiset perusteet, 5 op
  • YPPP120 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, 5 op

Yliopistopedagogiikka II, 15 op

 

  • YPPP130 Opetussuunnitelmatyö ja opetusharjoittelu, 10 op
  • YPPP140 Ohjaus yliopisto-opetuksessa, 5 op

Kurssit toteutetaan niin, että opiskelijan on osallistuttava lähiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä tehtävä opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät. Opintojaksot arvioidaan asteikolla hyväksytty–täydennettävä–hylätty.

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 §:n tarkoittamia opettajan pedagogisia opintoja, jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen tehtäviin ja antavat opettajakelpoisuuden pedagogisten opintojen osalta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998).

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot rakentuvat työssä oppimisen ja lähijaksojen vuorottelulle. Lähijaksot rakentuvat asiantuntijapuheenvuoroista sekä oppimisryhmätyöskentelystä. Lähijaksoilla on lisäksi lukupiirityöskentelyä, ja kevätlukukauden lähijaksoilla tutustutaan syvemmin johonkin aikuispedagogiseen erityisalueeseen. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma mahdollistaa yksilölliset oppimistavoitteet.

Opintojen ajoitus, tarjonta,
kesto ja opiskelijamäärät

Yliopistopedagogiikan opinnot on suoritettava kahden vuoden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu opetustehtävään. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on myös, että opintoihin valittavalla on opetus- tai ohjaustehtäviä opintojen aikana.

Opintoihin valitaan lukukausittain 24 opiskelijaa. Opinnot sisällytetään laitoksen esimiehen suostumuksella omaan työsuunnitelmaan. Etusijalla opintoihin ovat professorin, yliopistonlehtorin ja yliopistonopettajan tehtävissä toimivat, joilla on työsuunnitelmassa merkittävästi opetustehtäviä ja joiden edellytetään suorittavan 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot.

Yliopistopedagogisia perusopintoja tarjotaan vuosittain. Ne kestävät yhden lukuvuoden siten, että Yliopistopedagogiikka I -moduuli suoritetaan syyslukukaudella ja Yliopistopedagogiikka II -moduuli kevätlukukaudella. Aikuiskouluttajan pedagogiset aineopinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana, ja opintoihin on erillinen haku keväisin. Aikuiskouluttajan pedagogisissa opinnoissa on kymmenen opiskelijan kiintiö yliopiston henkilökunnalle. Yliopistopedagogiset perusopinnot voi opiskella myös englanninkielisinä.

Opintojen tarjoaja, resurssit ja henkilökunta

Yliopistopedagogiikan perusopinnot ja aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot toteuttaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Yliopistopedagogiikan perusopinnot toteutetaan henkilöstökoulutuksena.

Harjoittelun toteuttaminen opinnoissa

Yliopistopedagogisissa perusopinnoissa on harjoittelua yhteensä 10 opintopistettä. Harjoittelu sisältyy kursseihin Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä Opetussuunnitelmatyö ja opetusharjoittelu. Opetusharjoittelu toteutetaan omassa opetus- tai ohjaustyössä, ja siihen kuuluu myös muiden kurssilaisten opetuksen havainnointia.

Harjoitteluun kuuluu kaksi kehittämistehtävää. Ensimmäisessä kehittämistehtävässä opiskelija suunnittelee opettamansa opintojakson tavoitteet, toteutuksen ja arvioinnin linjakkaan opetuksen mallin mukaisesti sekä toteuttaa opetustilanteen ja saa siitä palautetta. Opiskelija myös antaa vertaispalautetta muiden kurssilaisten opetuksesta. Toisessa kehittämistehtävässä opiskelija tarkastelee omaa opetustaan suhteessa laajempaan opetussuunnitelmaan ja analysoi opetussuunnitelmaa ja sen kehittämiskohteita.

Kaisa Kiuttu työskentelee tutkimusamanuenssina Jyväskylän ylipiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella sekä Yliopistopedagogiikka-lehden toimittajana.

INTERNETSIVUT

https://www.jyu.fi/edu/opiskelu/yliopistopedagogiset-opinnot

PDF

 

No comments yet

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: