Siirry sisältöön

Tietosuojailmoitus Yliopistopedagogiikka-lehden tilaajatiedoista

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

 

Henkilötietoja kerätään Yliopistopedagogiikka-lehden tilaajarekisteriin. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

Käsittelyn oikeusperusteet:

Käsittely perustuu tilaussopimukseen (EU tietosuoja-asetus (679/2016) 6.1 artiklan b). Käsittely voi perustua myös rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (EU tietosuoja-asetus (679/2016) 6.1 f) kun rekisterinpitäjän ja tilaajan välillä on asianmukainen suhde (kuten asiakassuhde ja siihen liittyvä markkinointi sekä viestintä).

 

Yliopistopedagogiikka-lehteä kustantava Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojatiedote kuvaa, miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Tilaajarekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön etu ja sukunimi sekä sähköpostiosoite

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Tilaajatietoihin pääsee Yliopistopedagogiikka-lehden toimitus.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tilaaja haluaa vastaanottaa ilmoituksia Yliopistopedagogiikka-lehden uusista numeroista.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä. Tietoihin on pääsy vain tilausta käsittelevillä henkilöillä.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja Koulutuksen tutkimuslaitos ja Yliopistopedagogiikan toimitus vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Keinänen, Anu, toimittaja p. +358 40 835 3976

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, +358 40 805 3297

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 25.5.2018 alkaen.

%d bloggaajaa tykkää tästä: