Siirry sisältöön

Professori, LKT Pekka Kääpä 1947–2021: Arvostettu lääketieteen alan kouluttaja

21.12.2021

Pekka Kääpä syntyi Helsingissä 23.7.1947. Hän kävi koulunsa Varkaudessa ja opiskeli lääketiedettä Sveitsissä, valmistui Bernin yliopistosta vuonna 1975. Lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi hän väitteli Oulun yliopistossa vuonna 1983. Pekka Kääpä oli neonatologian dosentti (OY) ja kehitysfysiologian dosentti (TY). Erityispätevyyden Kääpä hankki ilmailulääketieteestä, hallinnosta ja lääkärikouluttajana. Hän toimi vuosia Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opettajatehtävissä, kuten Sydäntutkimus-aseman apulaisopettajan virassa ja ma. fysiologian professorina. Vuonna 2006 Pekka Kääpä nimitettiin lastentautiopin määräaikaiseen professuuriin. Eläkkeelle hän jäi professuurista vuonna 2013. 

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikön (TUTKE) johtaja

TUTKE-yksikkö perustettiin vuonna 2002 lääketieteelliseen tiedekuntaan. Yksikön johtajana professori Pekka Kääpä koordinoi uuden prekliinisen ja kliinisen vaiheen opetussuunnitelman kehitystyötä, opettajien pedagogista koulutusta, uusien opetus- ja arviointimenetelmien kehitystyötä sekä lääketieteellisen koulutuksen laadun kehittämistä ja tutkimusta. Tiedekunnan panostus koulutuksen kehittämiseen huomattiin, ja Korkeakoulujen arviointineuvosto myönsikin lääketieteelliselle tiedekunnalle koulutuksen laatuyksikkönimityksen vuosiksi 2010–2012.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja kehittämisyksiköllä on ollut merkittävä asema tiedekunnan opettajien pedagogisen tietotaidon tukemisessa ja opetuksen laadun kehittämisessä. Pekka Käävän johdolla lääketieteellisessä tiedekunnassa ryhdyttiin vuonna 2003 tarjoamaan yliopistopedagogisia opintoja tiedekunnan ohjaus- ja opetushenkilökunnalle. Ensin tarjolla oli pidempi, kymmenen opintopisteen kurssi, josta opettajat pystyivät jatkamaan yliopistopedagogisia opintoja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aina virallisen opettajan pätevyyteen asti. Myöhemmin rakennettiin rinnalle lyhyempi, viiden viikon verkkokurssi, jossa keskityttiin opetuksen ja oppimisen kannalta tärkeimpiin pedagogisiin näkökulmiin. Kurssit ovat tavoittaneet pedagogiikan opeilla yli tiedekunnan 600 opettajaa ja ohjaajaa. Vuosien mittaan ohjaus- ja opetushenkilökunnalle järjestettiin lukuisia muita koulutustilaisuuksia, jotka loivat matalan kynnyksen foorumin kollegiaaliseen tukeen ja ajatusten sekä kokemusten jakamiseen pedagogisten oppien lisäksi. Näillä koettiin olevan erityinen merkitys opettajien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Myös opiskelijoille tarjottiin mahdollisuuksia hankkia opetuskokemusta muun muassa Kliinisten taitojen johdantokurssilla vertaisohjausta hyödyntäen.

Opiskelijoiden ammattiin kasvamisen tukija

Opiskelijoiden ammattiin kasvamista alettiin Pekka Käävän johtajuusaikana tukea uudella, koko koulutuksen läpi kulkevalla opettajatuutoritoiminnalla, joka kohtasi alkuaikoina vastustusta monelta taholta. Kärsivällinen työ tuotti tulosta, ja opettajatuutoriksi pääsyä alettiin jopa kysellä ammatissa olevien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden keskuudessa. Pekan aikana lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksessa panostettiin paljon potilaan kohtaamisen taitojen kehittämiseen. Aihetta käsiteltiin muun muassa opettajatuutoroinnissa reflektoivin oppimispäiväkirjoin ja keskusteluin, niin kahden kesken tuutorin kanssa kuin vertaisryhmissä. Myös opettajatuutoreita koulutettiin aktiivisesti näistä teemoista. Samoin moniammatillisuus ja yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa nousi uuteen kukoistukseen, ja potilaan ja hänen omaistensa rooli otettiin mukaan tärkeisiin hoitopäätöksiin.

Asklepios-ohjelma aloitettiin Pekka Käävän aloitteesta vuonna 2002 Turun yliopiston lääketieteellisen ja humanistisen tiedekunnan yhteistyönä. Ohjelman tavoitteena oli terveyden ja kulttuurin vuoropuhelu, joka auttaisi tulevia lääkäreitä hoitamaan ikääntyvää ja monikulttuuristuvaa väestöämme entistä ymmärtäväisemmin. Asklepios-ohjelma valittiin Turun yliopiston vuoden opintojaksoksi vuonna 2006. Vuodesta 2011 lähtien opintokokonaisuus laajeni kohdistuen neljän tiedekunnan opiskelijoille. Pedagogisesta näkökulmasta tiedekuntarajat ylittävä opetusyhteistyö on mahdollistanut aivan uudenlaisia oppimisen paikkoja.

Opetuksen laatu oli Pekalle tärkeää ja erityisesti opiskelijoiden näkemysten hyödyntäminen osana opetuksen kehittämistä. TUTKE-yksikössä kehitettiin uusi opintojen palautejärjestelmä, jossa opiskelijat olivat aktiivisina toimijoina palautteen koonnissa. Lääkäriopiskelijoiden Medisiinariliitto palkitsi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uuden palautejärjestelmän vuoden opetustekona vuonna 2010.

Professori Kääpä oli helposti lähestyttävä ja opiskelijoiden keskuudessa hyvin pidetty opettaja. Hänet valittiin Turun Lääketieteen kandidaattiseuran Vuoden Luennoitsijaksi vuonna 2002. Monipuolisesta ja pitkäaikaisesta lääketieteen opetuksen kehittämisestä Lääkäriseura Duodecim myönsi hänelle Lääketieteen opettajan palkinnon vuonna 2010. 

Esimiehenä Pekka panosti yhteisen oppimisen kulttuurin luomiseen. Hänellä oli kyky ottaa kaikki työyhteisön jäsenet tasavertaisina mukaan. Jokaisen mielipide oli arvokas ja sitä kuunneltiin ja kunnioitettiin. Hän kannusti jakamaan hyviä käytänteitä, loi paikkoja yhteiselle dialogille ja aivoriihille. Pekka oli erinomainen innostaja, mutta myös innostuja itse. Hän syttyi vilpittömästi monista uusista avauksista, rohkaisi kokeilemaan ja kehittelemään ideoita eteenpäin. Pekan kollegiaalisuus nuoria kohtaan oli tieteenalat ylittävää. Hän perehdytti pyyteettömästi tieteelliseen kirjoittamiseen ja käytäntöihin. Pekan kannustamana tehtiin tutkimusabstrakteja ja haettiin tutkimusapurahaa talkoovoimin, jotta mahdollisimman moni pääsi mukaan vuosittaiseen kansainväliseen lääketieteen opetuksen ja koulutuksen konferenssiin. Hänelle oli tyypillistä dialogisuus, hän halusi todella kuulla ja ymmärtää toisten ajatuksia. Pekka edisti osaltaan ketterän kokeilemisen ja jatkuvan oppimisen kulttuuria – jo ennen kuin nämä käsitteet olivat sellaista valtavirtaa kuin tänä päivänä.

Aina tyylikkäässä herrasmiehessä ja hyvässä johtajassa piili pieni poikamaisuus. ”TUTKE:n pojat”, joiden perustajiin Pekka kuului, kehittelivät hauskoja yllätyksiä niin itselleen kuin työkavereilleen. Pekka puolisonsa Helenan kanssa olivat yhdessä hyvin vieraanvaraisia järjestäessään kotonaan juhlia työkavereilleen, ainoa hankaluus vieraille olivat Pekan visaiset tietokilpailukysymykset.

Eläkkeelle jäädessään vuonna 2013 Pekka jatkoi väitöskirjatöiden ja lääketieteen syventävien opintojen ohjausta sekä lääketieteen opiskelijoiden ammatillista ohjausta toimien mentorina.

Pekka muistetaan lämpimänä ja viisaana esimiehenä, työkaverina sekä hienona ystävänä. Häntä jäävät kaipaamaan puoliso, lapset perheineen sekä suuri joukko työkavereita ja ystäviä.

Kirjoittajina Pekan Käävän ystävät ja työkaverit TUTKE-yksiköstä: Helena Haapanen, Johanna Hoffrén, Anna-Liisa Koivisto, Markku Koulu, Veli-Matti Leinonen, Maiju Toivonen, Olli Vainio ja Erika Österholm

No comments yet

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: