Siirry sisältöön

Tervetuloa Peda-forum-päiville 16.–17.8.2017 Vaasaan – Välkomna till Peda-forum-dagarna 16.–17.8.2017 i Vasa!

7.7.2017

Anu Ylitalo, Anne Lehto & Maria Byholm
anu.ylitalo[at]gmail.com, anne.lehto[at]tritonia.fi, maria.byholm[at]tritonia.fi

 

 

 

Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa – Tervetuloa Peda-forum-päiville Vaasaan

Tervetuloa Peda-forum-päiville 16.–17.8.2017 Vaasaan! Päivien teemana on Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa. Päivät alkavat tiistaina 15.8.2017 verkostotapaamisilla, ja päivien ohjelma alkaa keskiviikkona 16.8.2017 kello 12.00 avajaistilaisuudella.

Vaasan Peda-forum 2017 -päivät rakentuvat viiden alateeman ympärille:

  1. Digitalisaatio korkeakouluopetuksessa
  2. Opetuksen tutkimuksellinen kehittäminen
  3. Opiskelijoiden ohjaaminen
  4. Oppimisympäristöt
  5. Työelämän ja opintojen välinen yhteistyö

 

Esitysehdotusten jättäminen eli Call for Papers Vaasan Peda-forum-päiville

Peda-forum 2017 -päivillä pidettäviä esityksiä varten tulee lähettää abstrakti 14.2.–30.4.2017 välisenä aikana sähköisellä lomakkeella. Esitysten tulee liittyä päivien alateemoihin ja ne voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Esitysehdotuksia on mahdollista tehdä seuraavissa kategorioissa:

1. Alustus

Alustus/esitys voi käsitellä toteutuneita kehittämiskokeiluja (ml. best practices ja lessons learned) tai esitellä aihepiiristä tehtyä tutkimusta. Myös muuntyyppiset esitykset ovat tervetulleita. Yhdelle alustukselle/esitykselle varataan aikaa noin 20 minuuttia. Samaan aihepiiriin liittyvät alustukset/esitykset kootaan teemaryhmiksi rinnakkaissessioihin. Kuhunkin teemaryhmään varataan aikaa myös keskustelulle. Osallistujien lukumäärää voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa.

2. Työpaja

Työpajassa käsitellään tapahtuman teemaan liittyvää työpajan aihetta ehdotuksen tekijän/tekijöiden valitsemalla tavalla. Esitysehdotuksessa tulee kertoa, miten työpaja toteutetaan, kuka työpajasta on vastuussa, kenelle työpaja on tarkoitettu ja kuinka osallistujat voivat valmistautua työpajaan. Työpajan vetäjä voi myös kutsua muita asiantuntijoita työpajaansa omalla kustannuksellaan. Työpajan kesto voi maksimissaan olla 1 tunti 15 minuuttia. Vetäjä päättää työpajan osallistujamäärän mahdollisesta rajaamisesta.

Opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota, fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen yhdistelyä sekä opetusportfolioiden laatimista

Vuoden 2017 Peda-forum-päivät järjestetään Vaasan Palosaaren merellisellä kampuksella, joka on lyhyen kävelymatkan (1,5 km) päässä kaupungin keskustasta. Vaasan yliopisto toimii päivien vastuullisena järjestäjänä yhteistyössä Vaasan muiden korkeakoulujen kanssa: Åbo Akademi, Hanken, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Päivät järjestetään pääosin Vaasan yliopiston Tervahovi-rakennuksessa ja tiedekirjasto Tritonian tiloissa.

Päivien alateemojen mukaisesti eri teemaryhmissä ja työpajoissa käsitellään seuraavia aiheita: digitaalisaatio korkeakouluopetuksessa, opetuksen tutkimuksellinen kehittäminen, opiskelijoiden ohjaaminen, oppimisympäristöt sekä työelämän ja opintojen välinen yhteistyö.

Päivien ensimmäisen Keynote-puheenvuoron pitää filosofian tohtori, yliopistonlehtori Marie Leijon aiheesta Learning Spaces in Higher Education — It is Time for Space Pedagogy! Marie Leijon toimii Malmön yliopistossa kasvatustieteen yliopistolehtorina erityisalanaan oppiminen, viestintä ja media. Lisäksi hän toimii opetuksen kehittäjänä Malmön yliopiston yksikössä Centre for Academic Teaching. Tällä hetkellä hän työskentelee kahdessa eri oppimistilojen tutkimusprojektissa, joista toisessa tutkitaan oppimistilojen hybridisoimista yhdistämällä fyysinen ja virtuaalinen oppimisympäristö sekä toisessa tutkitaan formaalin ja informaalin oppimisympäristön yhdistämistä. Marie Leijon on julkaissut useita kansallisia (Ruotsi) ja kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, kokoomateoksen osia ja konferenssijulkaisuja oppimistiloista, vuorovaikutuksesta ja oppimisesta.

Päivien toisen Keynote-puheenvuoron pitää yliopistonlehtori Katarina Winka. Hänen puheenvuoronsa käsittelee opetusportfolioita ja niiden laatimista. Katarina Winka toimii yliopistonlehtorina Uumajan yliopiston yliopistopedagogiikan ja oppimisen tuen yksikössä Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Katarina Winka on julkaissut useita kansallisia (Ruotsi) ja kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita, kokoomateoksen osia ja konferenssijulkaisuja yliopistopedagogisesta osaamisesta, opetusportfolioiden laatimisesta ja yliopistopedagogisen osaamisen arvioinnista.

Tervetuloa Vaasaan elokuussa 2017!

LISÄTIETOJA

www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/

www.facebook.com/pedaforum2017/

 

ILMOITTAUTUMISET (31.5.2017 MENNESSÄ)

http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/registration/

CALL FOR PAPERS (30.4.2017 ASTI)

http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/call_for_papers/

 

Som på Strömsö? Hur utvecklar vi högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv? – Välkomna till Peda-forum-dagarna i Vasa

Välkomna till Peda-forum-dagarna onsdag-torsdag 16–17.8.2017 i Vasa! Det övergripande temat för årets konferens är Som på Strömsö? Hur utvecklar vi högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv? Konferensen inleds redan på tisdag 15.8.2017 med nätverksträffar, och det egentliga programmet börjar med att konferensen öppnas på onsdag 16.8.2017 kl. 12.00.

Konferensen är indelad i fem underteman:

  1. Digitalisering i högskoleundervisning
  2. Forskningsbaserat utvecklande av undervisningen
  3. Handledning av studerande
  4. Lärandemiljöer
  5. Samverkan mellan arbetsliv och studier

 

Call for Papers för Peda-forum-dagarna

Den som vill hålla ett föredrag under konferensen bör lämna in ett skriftligt abstrakt över föredragets innehåll via webbformuläret under tiden 14.2–30.4.2017. Föredraget bör anknyta till konferensens teman och kan hållas på svenska, finska eller engelska (dock på samma språk som det inlämnade abstraktet).

Det finns två olika kategorier för föredrag:

1. Presentation

En presentation kan handla om undervisnings- eller utvecklingserfarenheter (inkl. best practices och lessons learned), eller redogöra för slutförd eller pågående forskning inom ämnen som relaterar till dessa teman. Även andra typer av presentationer välkomnas. För varje presentation reserveras cirka 20 minuter, varefter det finns tid för diskussion. Varje parallellsession innehåller presentationer som behandlar liknande ämnesområden. Antalet deltagare i parallellsessionerna kan begränsas.

2. Workshop

Den eller de som vill dra en workshop kring något tema får fritt välja och planera utförandesättet. I abstraktet kan det framgå hur workshopen utförs, vem som ansvarar för den, vem den riktar sig till, hur deltagare kan behöva förbereda sig osv. Arrangören av workshopen får bjuda in experter på egen bekostnad. Workshopens längd är ca 1 h 15 min och deltagarantalet kan begränsas.

Digitalisering av undervisning och lärande, kombinering av fysiska och digitala lärmiljöer samt uppgörande av pedagogiska meritportföljer

Konferensen ordnas på Brändö havsnära campus i Vasa, på kort promenadavstånd (ca 1,5 km) från centrum. Vasa universitet fungerar som ansvarig arrangör för dagarna i samarbete med de andra högskolorna i Vasa: Åbo Akademi, Hanken, Vamk och Novia. Konferensen ordnas huvudsakligen i Vasa universitets byggnad Tervahovi och i vetenskapsbiblioteket Tritonias utrymmen.

I enlighet med konferensens underteman behandlas följande ämnen i olika temagrupper och workshopar: Digitalisering i högskoleundervisningen, forskningsbaserad utveckling av undervisningen, handledning av studerande, lärandemiljöer samt samverkan mellan arbetsliv och studier.

Konferensens första keynote-föredrag hålls av filosofie doktor, universitetslektor Marie Leijon med rubriken Learning Spaces in Higher Education — It is Time for Space Pedagogy! Marie Leijon är universitetslektor i pedagogik vid Malmö högskola med inriktning mot lärande, kommunikation och medier. Hon verkar också vid Malmö högskolas Centrum för akademiskt lärarskap med att utveckla undervisningen. Hon arbetar för närvarande med två forskningsprojekt om lärandemiljöer, varav det ena undersöker hybridisering av lärandemiljöer genom kombination av den fysiska och den digitala lärandemiljön, medan det andra projektet fokuserar på kombination av formella och informella lärandemiljöer. Marie Leijon har publicerat ett flertal referentgranskade vetenskapliga artiklar, antologibidrag och konferensbidrag om lärandemiljöer, växelverkan och lärande både i Sverige och internationellt.

Konferensens andra keynote-föredrag hålls av universitetslektor Katarina Winka. Hennes föredrag handlar om att göra upp pedagogiska meritportföljer. Katarina Winka verkar som universitetslektor vid Umeå universitets enhet Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Katarina Winka har publicerat ett flertal referentgranskade vetenskapliga artiklar, antologibidrag och konferensbidrag om universitetspedagogisk kompetens, pedagogiska meritportföljer och utvärdering av pedagogisk kompetens både i Sverige och internationellt.

Välkommen till Vasa i augusti 2017!

MERA INFORMATION

www.uva.fi/sv/sites/pedaforum2017/

www.facebook.com/pedaforum2017/

 

ANMÄLAN (t.o.m. 31.5.2017)

http://www.uva.fi/sv/sites/pedaforum2017/registration/

CALL FOR PAPERS (t.o.m. 30.4.2017)

http://www.uva.fi/sv/sites/pedaforum2017/call_for_papers/

 

Anu Ylitalo ja Maria Byholm työskentelevät pedagogeina ja Anne Lehto johtajana tiedekirjasto Tritoniassa Vaasassa.
Anu Ylitalo och Maria Byholm arbetar som pedagoger och Anne Lehto som direktör på vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa.

PDF

No comments yet

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: