Siirry sisältöön

Peda-forum on nyt Yliopistopedagogiikka – Journal of University Pedagogy

25.4.2012

 

Tervetuloa Yliopistopedagogiikka-lehden pariin! Lehti on monille tuttu – aiemmalta nimeltään Peda-forum – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu. Uutta nimen lisäksi on sähköinen muoto, eli tästä eteenpäin Yliopistopedagogiikkaa julkaistaan verkkolehtenä. Lehdessä on aiemmin hyväksi havaittu rakenne: vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien osasto, kehittämisestä ja kokeiluista kertovien kirjoitusten osasto sekä keskustelua ja kirjoituksia verkoston toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista. Lehteä julkaisee tuttuun tapaan Peda-forum-verkosto. Yliopistopedagogiikka on monitieteinen, kaikkien yliopiston opettajien ja opetuksen kehittäjien lehti.

 

Nimen muutoksen taustalla on viimeisen vuosikymmenen ajan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti edistynyt yliopistopedagoginen tutkimus sekä yliopistopedagogisen koulutuksen tarjonnan lisääntyminen opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Lehden uusi nimi liittää sen tiiviimmin yliopistopedagogiseen kehitykseen ja kuvaa sisältöä paremmin.

 

Uuden yliopistolain myötä yliopistojen asema muuttui autonomisemmaksi mutta samalla myös monet yliopistojen väliset yhteistyöverkostot menettivät valtion tuen. Näin kävi myös Peda-forum-verkostolle ja sen julkaisemalle Peda-forum-lehdelle. Yliopistojen kanssa käytyjen neuvottelujen myötä lehteä julkaistaan uudella rahoituspohjalla. Kaikki yliopistot lupasivat osallistua rahoitukseen ja tarjoavat näin opettajille ja opetuksen kehittäjille foorumin työnsä tueksi. Samalla päätettiin siirtyä verkkolehteen – osin haluttiin säästää kustannuksia mutta kehittää myös lehden tavoitettavuutta ja luettavuutta.

 

Yliopistopedagogiikka-lehden yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää kotimaisilla kielillä julkaisemista yliopistopedagogiikan alalla. Yliopistojemme opettajat ja opetuksen kehittäjät tarvitsevat äidinkielellään toimivan foorumin keskustelulleen, ja tutkimusten julkaiseminen suomeksi edistää alan suomenkielisen termistön kehitystä. Suomenkielisten artikkelien lisäksi toivomme myös saavamme ruotsinkielisiä tutkimus- ja kehittämisartikkeleita. Kotimaisen Yliopistopedagogiikka-lehden julkaiseminen on kannanotto myös paljon puhuttaneeseen Julkaisufoorumi-hankkeeseen, jonka mukaan suomenkieliset julkaisut luokitellaan automaattisesti alimpaan luokkaan. Päätoimittajat Arto Jauhiainen ja Juhani Tähtinen kirjoittavat Kasvatus-lehden numerossa 1/2012, että ”menestyksekäs kansainvälisyys tarvitsee lähes kaikilla tieteenaloilla vahvan kansallisen tiedeyhteisön rinnalleen ja tuekseen”. Suomalainen yliopistopedagoginen tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista, ja on tärkeää vahvistaa tämän yhteisön toimintaa myös omalla – suomen tai ruotsin – kielellä. Kansallisuus ja kansainvälisyys eivät sulje toisiaan pois vaan tukevat toisiaan.

 

Yliopistopedagogiikka on kansainvälinen tutkimusalue, ja lukuisat suomalaiset yliopistopedagogiikan tutkijat ja kehittäjät toimivat kansainvälisissä yliopisto-opetuksen tutkimus- ja kehittämisverkostoissa. Tästä syystä päätimme antaa lehdelle myös englanninkielisen nimen Journal of University Pedagogy ja lisätä tieteellisiin artikkeleihin englanninkielisen tiivistelmän. Näin kirjoittajat voivat viitata lehdessä julkaistaviin suomen- ja ruotsinkielisiin tutkimusartikkeleihin myös kansainvälisissä julkaisuissaan.

 

Tämänkertaisen numeron tutkimusartikkeli käsittelee vieraan kielen oppimisen haasteita. Laura Hirsto, Merja Alanne ja Niko Huttunen ovat tutkineet teologian opiskelijoiden Uuden testamentin kreikan ja Raamatun heprean opintojen keskeyttämiseen vaikuttavia tekijöitä. Haastavan oppisisällön ja motivaatio-ongelmien kanssa painivat opiskelijat hyötyisivät tutkijoiden mukaan itseohjautuvuuden taitojen tukemisesta. Kehittämis- ja kokeiluosastossa puhuttavat erilaiset ryhmätoiminnat, eettiset kysymykset ja plagiointi. Ryhmässä oppimista pohditaan ryhmätentin, projektityöskentelyn ja monikulttuurisuuden näkökulmasta. Hyvin toimivat ryhmät voidaan muodostaa vaikkapa tietokoneohjelmalla, kuten Pekka Koskinen oivallisesti osoittaa.

 

Toivomme uuden sähköisen lehden olevan entistä paremmin kaikkien yliopiston opettajien saatavilla: tukena opetus- ja kehittämistyössä sekä uutta intoa antavana foorumina. Verkkojulkaisu tarjoaa myös mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Artikkeleihin on liitetty kommentointimahdollisuus, joka mahdollistaa nopeasti viriävän keskustelun. Verkkolehdessä on myös hakukone, jolla voi helposti etsiä tiettyyn teemaan tai tietyn alan opetukseen liittyviä kirjoituksia. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja lehden ilmestymisestä voit kätevästi tilata tiedotteen omaan sähköpostiisi Ohjeita lukijalle -sivulta. Näin pysyt ajan hermolla yliopistopedagogisessa kehityksessä!

 

Antoisia lukuhetkiä!

 

Mari Murtonen

Yliopistotutkija

Päätoimittaja

 

Anne Nevgi

Yliopistonlehtori

Toimitusneuvoston puheenjohtaja

 

PDF

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: