Siirry sisältöön

Uusimmissa numeroissa

Tieteellisiä artikkeleita

Yliopiston toimijoiden näkemyksiä vastuullisen yliopisto-opiskelijan taidoista – Mari Kangasniemi & Mari Murtonen

Lue lisää – Read more

Plagiaatintunnistusjärjestelmä tekstintarkistuksessa ja tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa – Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia järjestelmän vakiinnuttamisvaiheesta – Elisa Huotari, Erika Löfström & Pauliina Kupila

Lue lisää – Read more

Kehittäminen ja kokeilut

Ohjatun oppimispäiväkirjan käyttö opetuksen kehittämisen sekä formatiivisen arvioinnin välineenä luentokurssin aikana – Tuomas Auvinen

Lue lisää – Read more

Opetuksen työelämärelevanssia kehittämässä – kun MOOCit, turvapaikanhakijat ja tutkinto-opiskelijat kohtaavat – Anna-Maija Pirttilä-Backman, Anneli Portman, Ella Lautaniemi, Iina Gummerus & Liisa Myyry

Lue lisää – Read more

”Epäkonferenssin” keinoin käsiksi ihmistieteiden teoreettisiin ja metodologisiin käänteisiin – Minna Opas & Marjaana Puurtinen

Lue lisää – Read more

Avoin tiede tulee – opettaja, oletko valmis?– Kati Syvälahti & Juuso Ala-Kyyny

Lue lisää – Read more

”Kuka? Missä? Milloin?” JOOM-lomake väitöskirjan ohjausprosessin jäsentämiseen – Daria Gritsenko, Tanja Holopainen, Marja Laasonen, Katja Lehtisaari ja Taina Ruuskanen

Lue lisää – Read more

Keitä opetamme ja mitä he oppivat? Käsite- ja asennetestit kemian peruskurssien opetuksen arvioinnin ja kehittämisen työkaluina – Tiina Kiviniemi & Piia Nuora

Lue lisää – Read more

Kielen oppimisen ja opettamisen teknologiat -kurssilla katse kohti tulevaa – Sanna Pelttari, Pekka Lintunen ja Maarit Mutta

Lue lisää – Read more

Ohjauksen tyylillä on merkityksensä – Timo Martikainen & Ari Sivenius

Lue lisää – Read more

Kokemuksia tilintarkastuskurssin muuttamisesta tentittömäksi sekä konstruktiivisen linjakkuuden parantamisesta – Timo Leivo

Lue lisää – Read more

Walk like a local – kansatieteen opiskelijoiden matkailualalle suuntautunut tilaustyö oppimisprosessina – Maija Mäki

Lue lisää – Read more

Opitaan yhdessä talouden digitalisaatiota – case-työskentely organisaatiorajat ylittävissä kehittämistiimeissä – Leena Tynninen & Marianne Viinikainen

Lue lisää – Read more

Aiempien maataloustieteiden opintojen merkitys projektityön toteuttamisessa – Pirjo Mäkelä, Hanna-Riitta Kymäläinen, Minna Lakkala ja Hanni Muukkonen

Lue lisää – Read more

 

Keskustelua

Tulevaisuuden yliopisto – käänteinen oppiminen keikauttaa kampuksen Niclas Sandström & Anne Nevgi

Lue lisää

Biologian kenttäopetus yliopistoissa: yhteistyöllä uuteen nousuun – Atte Komonen, Tommi Nyman, Teemu Tahvanainen, Heikki Hirvonen, Tapio Eeva, Sanna Huttunen, Jari Hänninen, Matti Koivula, Esa Koskela, Annamari Markkola, Lauralotta Muurinen, Katja Mäkinen, Niko Nappu, Marie C. Nordström, Mikael von Numers, Janne Sundell & Ilari E. Sääksjärvi

Lue lisää

Polku asiantuntijuuteen: Miten ohjaajat ja vertaiset voivat tukea jatko-opiskelijan kehittymistä itsenäiseksi tutkijaksi – Daria Gritsenko, Tanja Holopainen, Marja Laasonen, Katja Lehtisaari ja Taina Ruuskanen

Lue lisää

 

E-PF-Kongressit ja uutiset

Huolta opettamisen ja opiskelun kehittämisen tavoitteista ja käytännöistä – ICED 2016 Kapkaupungissa – Matti Lappalainen, Riikka Lahtinen & Teija Löytönen

Lue lisää – Read more

 

E-PF-Peda-forum-päivät

Tervetuloa Peda-forum-päiville 16.–17.8.2017 Vaasaan – Välkomna till Peda-forum-dagarna 16.–17.8.2017 i Vasa! – Anu Ylitalo, Anne Lehto & Maria Byholm

Lue lisää – Read more