Skip to content

Uusimmissa numeroissa

Tieteellisiä artikkeleita

Plagiaatintunnistusjärjestelmä tekstintarkistuksessa ja tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa – Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia järjestelmän vakiinnuttamisvaiheesta – Elisa Huotari, Erika Löfström & Pauliina Kupila

Lue lisää – Read more

Kieltenopettajien kielinäkemykset ja opetukselliset lähestymistavat kansainvälistymishaasteiden edessä – Johanna Vaattovaara

Lue lisää – Read more

Kehittäminen ja kokeilut

The Complexity of Sustainability – Ett tvärvetenskapligt kursexperiment – Peter Ehrström, Lili-Ann Wolff, Pia Sjöblom

Lue lisää

Professional speed date: a new method for efficient oral examination – Panu Halme, Maria Triviño & Mikko Mönkkönen

Lue lisää

UTUPS – Turun yliopiston digitaalinen oppimisratkaisu henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden yliopistopedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen – Mari Murtonen & Heidi Salmento

Lue lisää

Minivirtuaalilaboratorio käänteisen luokkahuoneen oppimisvälineenä– Veli-Pekka Pyrhönen

Lue lisää

Mitä on oppineisuus Avoimen yliopiston opetuksessa? – Saara Repo

Lue lisää

Tohtorikoulutettavien vuosikonferenssi yhteisöllisyyden lisääjänä – Anne Tuittu

Lue lisää

Monimuotototeutus englannin suullisen ja kirjallisen viestinnän opintojaksolla – Satu Tuomainen

Lue lisää

Tarinat työkaluina – Yliopiston opettajien vertaismentorointikokemuksia – Anna-Kaisa Tuovinen, Maria Buchert, Maijaliisa Erkkola, Irina Herzon, Hanna Koivula, Pirkko Raudaskoski & Saara Repo

Lue lisää

Opiskelijoiden hyvinvointi osana kemian opiskelua – Piia Valto, Tiina Kiviniemi, Saara Kaski & Jan Lundell

Lue lisää

Pohtimiskaavio yliopisto-opiskelijoiden tekstitaitoja tukemassa – Raija Pirttimaa, Carita Kiili & Miika Marttunen

Lue lisää

Kirjoituskurssilta helpotusta graduntekijän rimakauhuun – Minna Santaoja

Lue lisää

Keskustelua

Yliopistopedagoginen harjoittelu oman asiantuntijuuden näkyväksi tekemisenä Nina Haltia

Lue lisää

Englanti kasvintuotantotieteiden opetuskielenä – mahdollisuudet ja haasteet – Pirjo Mäkelä & Venla Jokela

Lue lisää

Tunteet pelissä: Arviointiin ja oppimiseen liittyvistä tunteista – Marjo Savijärvi

Lue lisää

Opettajan valta-asema ja käytetyt opetusmenetelmät: Onko kaikilla varaa samoihin pedagogisiin ratkaisuihin? – Melisa Stevanovic & Elina Weiste

Lue lisää

E-PF-Kongressit ja uutiset

E-kirjat apuna opetuksessa – kokemuksia kotimaisten e-kurssikirjojen pilotoinnista korkeakouluissa – Paula Mikkonen & Iina Peltonen

Lue lisää 

E-PF-Peda-forumin toiminnot

Johanna Naukkarisesta Peda-forumin uusi puheenjohtaja: Yhteistyöstä vertaistukea ja arjen hyötyjä – Tiina Jakobsson, Johanna Naukkarinen ja Matti Lappalainen

Lue lisää

E-PF-Peda-forum-päivät

Peda-forum-päivillä palkitutTiina Jakobsson

Lue lisää