Skip to content

Uusimmissa numeroissa

Tieteellisiä artikkeleita

Yliopiston toimijoiden näkemyksiä vastuullisen yliopisto-opiskelijan taidoista – Mari Kangasniemi & Mari Murtonen

Lue lisää – Read more

Plagiaatintunnistusjärjestelmä tekstintarkistuksessa ja tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa – Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia järjestelmän vakiinnuttamisvaiheesta – Elisa Huotari, Erika Löfström & Pauliina Kupila

Lue lisää – Read more

Kehittäminen ja kokeilut

Lautapelin käyttö kansainvälisen politiikan opetuksessa – kokemuksia Diplomatia-pelikurssin pedagogisesta kehittämisestä ja opettamisesta – Mikael Mattlin

Lue lisää – Read more

Toisin sanoen – Dialoginen oppimisprosessi pedagogisena haasteena – Riitta Jytilä

Lue lisää – Read more

Pedagoginen menetelmäpakki mukana Hürtgenwaldiin – mars! – Santtu Eklund, Oscar Lassenius & Mikko Streng

Lue lisää – Read more

Käänteinen opetus graafisen suunnittelun koulutuksessa– Mirja Lönegren

Lue lisää – Read more

Yhteistoiminnallinen alkusoitto kandidaatintutkielmalle – Leila Paavola-Ruotsalainen & Anneli Yliherva

Lue lisää – Read more

Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden integraatio – Sanna Soini

Lue lisää – Read more

Väitöskirjaohjattavan tukeminen ohjausprosessin alkuvaiheessa – Huoneentaulu väitöskirjatyön ohjaajalle – Ville Bister, Filip Scheperjans, Liisa Lilja-Maula, Riikka Järvinen, Pauli Turunen & Vilja Pietiäinen

Lue lisää – Read more

Monitieteisesti ja -menetelmällisesti moniammatillisuutta oppimassa – Taru Kekoni & Kaarina Mönkkönen

Lue lisää – Read more

Uuden koulutusmallin kautta lääkäriksi Suomeen – Taina Pitkänen & Tuula Korhonen

Lue lisää – Read more

Opiskelijoiden hyvinvointia edistävän verkkosivuston luominen opiskelijajohtoisella projektilla – Elisa Luomaranta, Tiina Böös, Tapio Anttonen, Hanna Laitinen, Anneli Mörä-Leino & Kirsti Kasila

Lue lisää – Read more

Laaja avoimen verkkokurssin kokeilu kulttuuriperinnön tutkimuksessa – Visa Immonen & Joanna Veinio

Lue lisää – Read more

Pedagogit viidakossa – intoa opetuksen kehittämiseen luontorasteilta – Jonna Koponen & Helena Kantanen

Lue lisää – Read more

Laatuaikaoppiminen – vuorovaikutteista ja yhteistoiminnallista fysiikan opiskelua – Pekka Koskinen, Jussi Maunuksela, Heli Lehtivuori, Joni Lämsä & Topi Löytäinen

Lue lisää – Read more

Ryhmätyö oppimistapana yliopistossa – Nina Haltia

Lue lisää – Read more

Terveysviestinnän monimuotokoulutus työelämän ja eri tieteenalojen rajapinnoilla – Maija Gerlander, Heli Parviainen & Satu Seppä

Lue lisää – Read more

Verkko-opetukseen tutustuminen tekemällä oppien aikuiskoulutuksessa – Annika Jokiaho

Lue lisää – Read more

Keskustelua

Tulevaisuuden yliopisto – käänteinen oppiminen keikauttaa kampuksen Niclas Sandström & Anne Nevgi

Lue lisää

Yliopistopedagoginen harjoittelu oman asiantuntijuuden näkyväksi tekemisenä – Nina Haltia

Lue lisää

Englanti kasvintuotantotieteiden opetuskielenä – mahdollisuudet ja haasteet – Pirjo Mäkelä & Venla Jokela

Lue lisää

Tunteet pelissä: Arviointiin ja oppimiseen liittyvistä tunteista – Marjo Savijärvi

Lue lisää

Opettajan valta-asema ja käytetyt opetusmenetelmät: Onko kaikilla varaa samoihin pedagogisiin ratkaisuihin? – Melisa Stevanovic & Elina Weiste

Lue lisää

E-PF-Kongressit ja uutiset

Huolta opettamisen ja opiskelun kehittämisen tavoitteista ja käytännöistä – ICED 2016 Kapkaupungissa – Matti Lappalainen, Riikka Lahtinen & Teija Löytönen

Lue lisää – Read more

 

E-PF-Peda-forum-päivät

Tervetuloa Peda-forum-päiville 16.–17.8.2017 Vaasaan – Välkomna till Peda-forum-dagarna 16.–17.8.2017 i Vasa! – Anu Ylitalo, Anne Lehto & Maria Byholm

Lue lisää – Read more