Siirry sisältöön

Väitöskirjoja

Yliopistopedagogiikka-lehti listaa väitöskirjoja yliopistopedagogiikan alalta ilman aikarajaa. Tietoja ja linkkejä väitöksiin voi lähettää osoitteeseen yliopistopedagogiikka@jyu.fi.

2018

Clavert, M. (2018). Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities. University of Helsinki. Faculty of Educational Sciences.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3876-7

2016

Anttonen, J. (2016). Yhteistä turvallisuutta rakentaen: poliisi- ja upseeriprofessioiden yhteiskehittelyn mahdollisuuksista. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2798-4

Teräs, H. (2016). Design principles of an authentic online professional development program for multicultural faculty. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0013-5

Vilppu, H. (2016). University students’ regulation of learning and text processing – examples from medical and teacher education. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
https://www.doria.fi/handle/10024/120780

2015

Caruso, G. (2015). An emotional framework in foreign language pedagogy – facing the postmethod challenge. Jyväskylän yliopisto. Kielten laitos.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6250-0

2005

Penttinen, L. (2005). Gradupuhetta tutkielmaseminaarissa. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.
http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2187-5