Siirry sisältöön

Pro gradu -tutkielmia

Yliopistopedagogiikka-lehti listaa pro gradu -tutkielmia yliopistopedagogiikan alalta vuodesta 2010 alkaen. Tietoja ja linkkejä graduihin voi lähettää osoitteeseen yliopistopedagogiikka@jyu.fi.

 

2017

Nieminen, J. H. (2017). Verkkomateriaalit yliopistotason matematiikan opintojen tukikeinona. Helsingin yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos.
http://hdl.handle.net/10138/215207

2016

Kekkonen, S. (2016). Akateeminen identiteetti uhattuna? Kansainvälisten yliopiston opettajien akateemisen identiteetin muodostuminen suomalaisella tieteen pelikentällä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201701021002

Partanen S., Ruusunen P. (2016). Asiantuntijuus tänään ja huomenna osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisen valossa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201606232012

2015

Kipponen, A. (2015). Ikkunoita opiskelijan arkeen: opintoihin kiinnittyminen yliopistossa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201507072044

Ponsiluoma, H. (2015). Tieteellisen ajattelun kehittyminen opettajankoulutuksen aikana. Episteemiset uskomukset sekä käsitykset tutkimuksesta ja teoriasta. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
https://www.doria.fi/handle/10024/120208

Silvennoinen, H. (2015). Muistoista ja ihanteista oppimislähtöisen kulttuurin tukemiseen. Yliopiston opettajan pedagogisen ajattelun muotoutuminen. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201509112288

Valkonen, M. (2015). Itsenäistä opiskelua vai yhdessä oppimista? Opiskelijoiden käsityksiä yliopisto-opiskelun arjesta. Jyväskylän yliopisto.  Kasvatustieteiden laitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510023304

Åkerblad, E. (2015). Savuverhon taakse: draama kirjallisuudenopetuksen työtapana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201503161481

2014

Kujansuu, P. (2014). Yliopisto-opettajuus ristiaallokossa: tapaustutkimus yliopistopedagogiikan vaikuttavuudesta. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201406231844

Isoaho, T. (2014). Onnelliset kohtaa Yliopiston opettajien ja opiskelijoiden myönteiset opetus- ja opiskelukokemukset. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201408222077

Piiparinen, N. (2014). Yliopisto-opettajan opettajaidentiteetti. Narratiivinen tutkimus yliopistopedagogiseen koulutukseen osallistuneiden yliopisto-opettajien opettajaidentiteetistä. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144158

2013

Huttunen, M-H. (2013). ”Missä se raja menee” : Fokusryhmätutkimus opiskelijoiden käsityksistä plagioinnista. Kasvatustieteen pro gradu tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42618

2012

Uusitalo, A. (2012). Aikuisena yliopistossa – elämänrakenteiden yhteys opintojen sujuvuuteen. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-22166

2011

Haarte, A. (2011). Akateeminen johtaminen pedagogisen johtajuuden ja henkilöjohtamisen näkökulmasta. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-21565

2010

Svala, H. & Ylinen, E. (2010). ”Muualla koulutuksen voi vetää vasemmalla kädellä, meillä kokonaan ilman”: opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä alisuorittamisesta opettajankoulutuslaitoksen kulttuurisena piirteenä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006042006