Siirry sisältöön

Pro gradu -tutkielmia

Yliopistopedagogiikka-lehti listaa pro gradu -tutkielmia yliopistopedagogiikan alalta vuodesta 2010 alkaen. Tietoja ja linkkejä graduihin voi lähettää osoitteeseen yliopistopedagogiikka(at)jyu.fi.

 

2017

Nieminen, J. H. (2017). Verkkomateriaalit yliopistotason matematiikan opintojen tukikeinona. Helsingin yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos.
http://hdl.handle.net/10138/215207

2016

Kekkonen, S. (2016). Akateeminen identiteetti uhattuna? Kansainvälisten yliopiston opettajien akateemisen identiteetin muodostuminen suomalaisella tieteen pelikentällä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201701021002

Partanen S., Ruusunen P. (2016). Asiantuntijuus tänään ja huomenna osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisen valossa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201606232012

2015

Kipponen, A. (2015). Ikkunoita opiskelijan arkeen: opintoihin kiinnittyminen yliopistossa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201507072044

Ponsiluoma, H. (2015). Tieteellisen ajattelun kehittyminen opettajankoulutuksen aikana. Episteemiset uskomukset sekä käsitykset tutkimuksesta ja teoriasta. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
https://www.doria.fi/handle/10024/120208

Silvennoinen, H. (2015). Muistoista ja ihanteista oppimislähtöisen kulttuurin tukemiseen. Yliopiston opettajan pedagogisen ajattelun muotoutuminen. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201509112288

Valkonen, M. (2015). Itsenäistä opiskelua vai yhdessä oppimista? Opiskelijoiden käsityksiä yliopisto-opiskelun arjesta. Jyväskylän yliopisto.  Kasvatustieteiden laitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510023304

Åkerblad, E. (2015). Savuverhon taakse: draama kirjallisuudenopetuksen työtapana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201503161481

2014

Kujansuu, P. (2014). Yliopisto-opettajuus ristiaallokossa: tapaustutkimus yliopistopedagogiikan vaikuttavuudesta. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201406231844

Isoaho, T. (2014). Onnelliset kohtaa Yliopiston opettajien ja opiskelijoiden myönteiset opetus- ja opiskelukokemukset. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201408222077

Piiparinen, N. (2014). Yliopisto-opettajan opettajaidentiteetti. Narratiivinen tutkimus yliopistopedagogiseen koulutukseen osallistuneiden yliopisto-opettajien opettajaidentiteetistä. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144158

2013

Huttunen, M-H. (2013). ”Missä se raja menee” : Fokusryhmätutkimus opiskelijoiden käsityksistä plagioinnista. Kasvatustieteen pro gradu tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42618

2012

Uusitalo, A. (2012). Aikuisena yliopistossa – elämänrakenteiden yhteys opintojen sujuvuuteen. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-22166

2011

Haarte, A. (2011). Akateeminen johtaminen pedagogisen johtajuuden ja henkilöjohtamisen näkökulmasta. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-21565

2010

Svala, H. & Ylinen, E. (2010). ”Muualla koulutuksen voi vetää vasemmalla kädellä, meillä kokonaan ilman”: opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä alisuorittamisesta opettajankoulutuslaitoksen kulttuurisena piirteenä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006042006