Siirry sisältöön

Yliopistopedagogiikka 2/2019

Lehti kokonaisuudessaan: vuosikerta 26, numero 2

(Tämä on lehden verkkoversio. Lehden taitettu versio julkaistaan tällä sivulla myöhemmin keväällä 2020.)

 

 

YP-osastotunnus-toimittajalta

Peda-forum verkostossa hiljaista ja vilkasta  – Anne Nevgi

 

YP-osastotunnus-tieteellisia

Kirjallisen palautteen merkitys yliopisto-opiskelijalle  Pekka Räihä, Ville Mankki & Kristiina Samppala

 

Opiskelijapalaute yliopisto-opetuksen laadun mittarina: mitä opiskelijoiden opintojaksopalautteesta voidaan päätellä? Heli Arminen, Maija Hujala & Timo Hynninen

 

Opettajan eriaikainen äänipalaute osana yliopiston verkko-opiskelijoiden oppimisprosessia Hanna Vuojärvi & Päivi Rasi

 

YP-osastotunnus-kehittaminen-ja-kokeilut

Ruotiminen: toimintamalli harjoitustehtävien läpikäyntiin Pekka Koskinen & Joni Lämsä

 

Aikataulutettu vai omaan tahtiin suoritettava verkkokurssi? Kahden erilaisen suoritustavan vertailututkimusVisa Immonen & Joanna Veinio

 

Uraohjaus osana väitöskirjaohjausta – Johanna M. Toivonen

 

Development of Working Life Competencies in a Project Course for Master Students at Aalto University R. J. Millar, K. Keltikangas, P. Pinho, V. Vuorinen, P. Forsman, A. Belahcen & J. Kyyrä

 

Performanssipedagogiikkaa yliopistokontekstissa? Pilvi Porkola

 

Kääntämistä käänteisesti – kokemuksia käänteinen luokkahuone menetelmästä kääntämisen opetuksessa – Anne Rautiainen

 

YP-osastotunnus-keskustelua

Pieni palvelus opettajalta opiskelijalle – suuri harppaus aktiiviselle korkeakoulukulttuurille – Anni Liina Ikonen, Teija Hakala, Marko Kantomaa & Arto Pesola

 

Ohjauksesta eväitä korkeakouluopiskelijoiden ympäristöahdistukseen Minna Santaoja

 

Jaettu ilo: yhteisopettajuus prekaarissa yliopistossa feministisen pedagogiikan näkökulmasta Riikka Taavetti

 

YP-osastotunnus-kirja-arviointeja

Konkreta tips om medskapande högskolepedagogik Petteri Muukkonen