Siirry sisältöön

Pedaforum päivät 2019

pedakuva pieni rajattu

PEDAFORUM 2019 PÄIVÄT järjestetään Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella 5.-6.6.2019.

Se den svenska versionen nedan. / See the Enghlish version below.

Päivien teemana on

 

Oppimisen tila – Quo vadis universitas 

– Millaisen oppimismaiseman luomme itseemme ja ulospäin?
– Minkälaisilla yhteisöllisillä ratkaisuilla edistämme oppimista?
– Millaisia oppimisen ja opetuksen erityispiirteitä liittyy oman tieteenalasi oppimiseen?
– Mitä ja miten voisimme oppia toisten tieteenalojen pedagogisista käytännöistä?
– Miten houkuttelemme parhaat opiskelijat korkeakouluihimme,
kun avoimena on koko oppimisen maailma?
– Mikä on korkeakoulutuksen rooli ja merkitys totuudenjälkeisessä ajassa? 

 

Päivien tavoitteena on jakaa tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä laadukkaan oppimisen ja opetuksen toteuttamiseksi. Päivät tarjoavat sekä tieteenalakohtaisia että tieteiden välisiä kohtaamisia ja edistävät osallistujien verkostoitumista.

Paikalle toivotaan runsain joukoin opetuksen, ohjauksen, opintohallinnon ja -palveluiden asiantuntijoita sekä opiskelijoita ja muita korkeakouluopetuksesta kiinnostuneita. Seminaari on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja keskusteluissa suositaan toimivaa monikielisyyttä.

Tärkeitä päivämääriä:

 • Call for papers: 13.12.2018-14.2.2019
 • Ilmoittautuminen alkaa: 18.3.2019
 • Verkostotapaamiset 4.6.2019
 • Pedaforum-päivät: 5.-6.6.2019

Lisätietoja

helsinki.fi/pedaforum2019

pedaforum2019@helsinki.fi

Minna Frimodig ja Bettina Lindfors, Opetuksen strategiset palvelut, Helsingin yliopisto

Pedaforum Facebook


Välkommen till PEDAFORUM-DAGARNA som arrangeras i Helsingfors 5-6 juni 2019!

Temat för seminariet är

 

Lärande just nu – Quo vadis universitas 

– Vilket slags lärlandskap skapar vi inom oss och utåt?
– Vilka slags kollektiva lösningar främjar lärandet?
–  Vad kännetecknar undervisningen och lärandet inom ditt vetenskapsområde?
– Vad och hur kan vi lära oss av andra vetenskapsområdens pedagogiska praxis?
– Hur lockar vi de bästa studenterna till våra högskolor när en hel värld av kunskap
är öppen för dem?
– Vilken roll och betydelse har högskoleutbildningen i en postfaktisk tid?

 

Evenemanget syftar till att sprida kunskap om den universitets-pedagogiska forskningen och om god praxis som främjar lärande och undervisning av hög kvalitet. Temadagarna bjuder på vetenskapsspecifika och vetenskapsöverskridande möten och möjligheter att samarbeta.

Vi hoppas på stort deltagande från experter inom undervisning, handledning och studieadministration, högskolestuderande och andra med intresse för högskoleundervisning. Temadagarna är trespråkiga (finska, svenska, engelska) och i diskussionerna strävar vi efter en fungerande flerspråkighet.

Viktiga datum:

 • Call for papers: 13.12.2018-14.2.2019
 • Anmälningstiden börjar: 18.3.2019
 • Nätverksmöten: 4.6.2019
 • Pedaforum dagarna: 5.-6.6.2019

Tilläggsinformation

helsinki.fi/pedaforum2019

pedaforum2019@helsinki.fi

Minna Frimodig och Bettina Lindfors, Strategiskt stöd för undervisning, Helsingfors universitet


PEDAFORUM CONFERENCE 2019 will be held in Helsinki 5-6 June, 2019!

The theme of the event is

 

Current trends in learning – Quo vadis universitas?  

– What kind of learning space do we create for ourselves and for others?
– Which collaborative practices promote learning?
– What special features of teaching does your discipline employ?
– What and how can we learn from the pedagogical practices of other disciplines?
– How can we attract the best students to our institutions of higher education when they have the whole world of learning at their fingertips?
– What is the role and significance of higher education in the post-truth era?

 

The aim of the Conference is to spread knowledge about research in Higher Education pedagogy and share examples of good practice in teaching and learning. The event combines both discipline-specific and cross-disciplinary approaches to pedagogy, and is an excellent networking opportunity.

We expect a wide range of participant profiles: experts and specialists in teaching, supervision and administration, students and others interested in teaching and learning in higher education. The Pedaforum Conference will have three working languages (Finnish, Swedish and English). Flexible use of the three languages is encouraged in the discussions.

Important dates:

 • Call for papers: 13 December 2018 – 14 February 2019
 • Registration will start: 18 March 2019
 • Networking events: 4 June 2019
 • Pedaforum Conference: 5-6 June 2019

Further information

helsinki.fi/pedaforum2019

pedaforum2019@helsinki.fi

Minna Frimodig and Bettina Lindfors, Strategic Services for Teaching, University of Helsinki